...
Loga Fundusze Europejskie

Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Biłgorajskim

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 30 listopada, 2013

dzien pracownika aocjalnegomDzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego, przypadającego na koniec listopada Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią m. in. spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia.

-Pracownik socjalny to zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, gdzie znajdują się osoby wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. To z Państwa pomocy korzystają przede wszystkim osoby starsze, bezrobotne, zaburzone psychicznie, upośledzone umysłowo, dzieci z rodzin patologicznych, osoby będące ofiarami przemocy, niepełnosprawni fizycznie – mówił do pracowników socjalnych podczas powiatowych obchodów Starosta Biłgorajski.

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się 29 listopada br. w Biłgoraju z inicjatywy Starosty Biłgorajskiego. Wzięli w nich udział pracownicy jednostek Powiatu Biłgorajskiego realizujących na co dzień zadania z zakresu pomocy społecznej. Obecni byli pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Władze Powiatu Reprezentowali Starosta Marian Tokarski, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak i etatowy członek Zarządu Józef Czarny.

O tworzeniu w Polsce podstaw pomocy społecznej, o szkoleniu pracowników socjalnych oraz podstawach i regulacjach prawnych mówiła Maria Piętak dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Dyrektorki PCPR i Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce przybliżyły specyfikę pracy pracownika społecznego.

-Jako władze Samorządu Powiatowego dostrzegamy wagę waszej pracy i robimy wszystko, by warunki, w których przychodzi wam pełnić swą służbę oraz te w których przychodzi żyć osobom korzystającym z waszej pracy były jak najlepsze – mówił do świętujących pracowników sfery opieki socjalnej Marian Tokarski. Na potwierdzenie swych słów Starosta przytoczył wysokość środków przeznaczonych na ten cel z budżetu. Z jego wyliczeń wynik, że Powiat Biłgorajski wydatkował na pomoc społeczną w latach 2011 – 2013 kwotę ponad 52 mln zł, z tego na bieżące działania w zakresie pomocy społecznej wydatkowano około 40 mln zł, na zadania z PFRON wydatkowano kwotę ponad 7,6 mln zł. Same inwestycje kosztowały blisko 2 mln zł

Dzień Pracownika Socjalnego był także okazją do podziękowań: -Chyle czoła przed Państwa profesjonalizmem i empatią, którą na co dzień wpisujecie w wypełnianie powierzonych obowiązków. Dziękuję za wytrwałość i sumienność w pracy, za wyrozumiałość, otwartość i zrozumienie potrzeb podopiecznych. Życzę satysfakcji i zadowolenia z pracy – powiedział w imieniu władz Powiatu Biłgorajskiego Przewodniczący Zarządu Powiatu.