...
Loga Fundusze Europejskie

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie ew. zmian w „janosikowym”

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 28 listopada, 2013

herb powiatuStanowisko Zarządu Powiatu Biłgorajskiego z dnia 28 listopada 2013 roku dotyczące nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego odnoszące się do tzw. „janosikowego”.

Zarząd Powiatu w Biłgoraju wyraża zaniepokojenie i protestuje przeciwko kolejnym decyzjom obniżającym poziom finansowania samorządów powiatowych.

Powiat Biłgorajski obecnie zderza się z dużymi problemami finansowymi wynikającymi szczególnie z corocznie obniżanej subwencji oświatowej, w związku ze zmniejszaniem się liczby uczniów pomimo wzrostu kosztów utrzymania bazy obiektów szkolnych. Obecnie brak jest większych programów pomocowych dla samorządów powiatowych dotyczących budowy infrastruktury technicznej, szczególnie dróg. Jedyny realny program dofinansowania na 2014 rok „Przebudowy Dróg Lokalnych” został ograniczony w finansowaniu o ponad 70%. Tylko 4 wnioski z powiatów Województwa Lubelskiego uzyska dofinansowanie na drogi powiatowe na łączną kwotę 9 mln zł, w tym Powiat Biłgorajski ma otrzymać 3 mln zł.

Przyjęcie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowoduje dalsze pogorszenie sytuacji budżetowej powiatu. Subwencja równoważąca dla Powiatu Biłgorajskiego stanowi znaczący 8 procentowy dochód wszystkich dochodów powiatu w 2013 roku.

W sytuacji kilkunastoletnich opóźnień spowodowanych niedofinansowaniem naszego regionu, powołując się na zasadę pomocniczości bogatszych z biedniejszymi oraz konstytucyjną ideę solidarnego państwa, przyjęcie tych zmian spowoduje dalsze pogłębienie różnic cywilizacyjnych regionów w Polsce. Problem ten poruszany był niejednokrotnie np. w październiku 2013 roku przez Starostę Mariana Tokarskiego i Wicestarostę Stanisława Schodzińskiego w TVN i Radiu Lublin.

W przypadku przyjęcia zaproponowanych zmian w ustawie Powiat Biłgorajski oczekuje rekompensaty z budżetu państwa utraconych dochodów z subwencji równoważącej.

Zarząd Powiatu

Marian Tokarski
Stanisław Schodziński
Józef Czarny
Alfred Sobótka
Jarosław Piskorski

Do wiadomości:
1. Prezydent RP
2. Prezes Rady Ministrów
3. Marszałkowie Sejmu i Senatu RP
4. Minister Finansów
5. Marszałek Województwa Lubelskiego