...
Loga Fundusze Europejskie

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PO WER.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu

2 838 803,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 838 803,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski.

Opis zadań, korzyści:

  • staże – 184 osoby, w tym 122 kobiety i 62 mężczyzn,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 47 osób, w tym 19 kobiet i 28 mężczyzn,
  • bony na zasiedlenie – 41 osób, w tym 23 kobiet i 18 mężczyzn,
  • szkolenia – 120 osób, w tym 47 kobiet i 73 mężczyzn,
  • Szkolenia na 2018r. planowane są w następujących kierunkach: operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych( 10 dni), kucharz z egzaminem czeladniczym (30 dni),
  • Szkolenia na 2019r. planowane są w następujących kierunkach: technolog robót wykończeniowych, kelner, operator koparkoładowarek III klasa uprawnień, operator koparek jednonaczyniowych III klasa uprawnień, spawacz MAG 135, kasjer z kursem komputerowym ECDL, wizażystka – stylistka z egzaminem czeladniczym, operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych, uprawnienia elektroenergetyczne grupa EI.

Korzyści:

Diagnoza potrzeb osób bezrobotnych.

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Zdobycie doświadczenia zawodowego.

Podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urzad Pracy w Biłgoraju (PUP)