...
Loga Fundusze Europejskie

rok 2018

Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 24.10.2018r. – 31.08.2019r.

Całkowita wartość projektu

112 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

112 500,00 zł

Polsko – niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim – 22 Jahre: Alte und neue Wege nach Europa / 22 lata: Stare i nowe ścieżki do Europy

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 06.10.2018r. – 13.10.2018r.

Całkowita wartość projektu

16 815,97 zł

Wartość wkładu własnego

7 791,97 zł

Wartość dofinansowania

9 024,00 zł

All in One Hand

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – nadal.

Całkowita wartość projektu

29 547,00 Euro

Wartość wkładu własnego

0,00 Euro

Wartość dofinansowania

29 547,00 Euro

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2945L na odcinku Aleksandrów – Podlas

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 18.07.2018r. – 05.09.2018r.

Całkowita wartość projektu

199 481,39 zł

Wartość wkładu własnego

11 043,25 zł

Wartość dofinansowania

188 438,14 zł

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej Wyraź to w Pixel-Ach edycja II – Jak feniks z popiołów… – 100. rocznica odzyskania Niepodległości

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie – wsparcie finansowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018r. – 31.12.2018r.

Całkowita wartość projektu

4 017,42 zł

Wartość wkładu własnego

2 017,42 zł

Wartość dofinansowania

2 000,00 zł

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PO WER.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu

2 838 803,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 838 803,00 zł

Książki do biblioteki szkolnej

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.

Okres realizacji projektu: 15.05.2018r. – 31.12.2018r.

Całkowita wartość projektu

15 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

12 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940L Księżpol – Jedlinki

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy. Okres realizacji projektu: 11.05.2018r. – 20.11.2018r. Całkowita wartość projektu 10 489 266,32 zł Wartość wkładu własnego 3 616 922,71 zł Wartość dofinansowania 6 872 343,61 zł Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego południowej części naszego […]

Dokończenie budowy drogi powiatowej nr 2921L Tereszpol – Smólsko – II etap

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 27.04.2018r. – 16.07.2018r.

Całkowita wartość projektu

1 587 060,98 zł

Wartość wkładu własnego

87 060,97 zł

Wartość dofinansowania

1 500 000,00 zł

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2945L Aleksandrów – Szostaki na rzece Tanew

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 26.04.2018r. – 31.08.2018r.

Całkowita wartość projektu

1 539 087,25 zł

Wartość wkładu własnego

39 087,25 zł

Wartość dofinansowania

1 500 000,00 zł