...
Loga Fundusze Europejskie

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)”

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PO WER

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r.-30.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu

8 475 537,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

8 475 537,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r .ż. pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

Miejsce realizacji: Powiat biłgorajski

Opis zadań, korzyści: Zakres wsparcia

  • Indywidualny Plan Działania
  • pośrednictwo pracy
  • doradztwo zawodowe
  • staże
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • bony na zasiedlenie
  • szkolenia zawodowe
  • prace interwencyjne
  • wyposażenie i doposażenia stanowiska pracy

Korzyści:

Diagnoza potrzeb osób bezrobotnych
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych
Zdobycie doświadczenia zawodowego
Podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia na otwartym rynku pracy
Zatrudnienie subsydiowane

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju