...
Loga Fundusze Europejskie

rok 2020

Programu wyrównywania różnic między regionami III Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020r.

Całkowita wartość projektu

45 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

45 000,00 zł

Programu wyrównywania różnic między regionami III Przełamywanie izolacji społecznej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce poprzez zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r

Całkowita wartość projektu

188 164,33 zł

Wartość wkładu własnego

98 164,33 zł

Wartość dofinansowania

90 000,00 zł

Programu wyrównywania różnic między regionami III Dostosowanie obiektu Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020r.

Całkowita wartość projektu

85 174,99 zł

Wartość wkładu własnego

55 363,74 zł

Wartość dofinansowania

29 811,25 zł

Program wyrównywania różnic między regionami III Dostosowanie obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r

Całkowita wartość projektu

328 641,88 zł

Wartość wkładu własnego

213 617,22 zł

Wartość dofinansowania

115 024,66 zł

Remont dróg powiatowych nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka, nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.11.2020r. -15.07.2021r.

Całkowita wartość projektu

4 807 862,25 zł

Wartość wkładu własnego

1 923 145,25 zł

Wartość dofinansowania

2 884 717,00 zł

Kreatywni dzisiaj – mobilni w przyszłości!

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. – 30.09.2022r.

Całkowita wartość projektu

639 435,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

639 435,00 zł

Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 18.09.2020r. – 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

200 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

200 000,00 zl

Future Cities’ – Smart and Sustainable Solutions

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. – 31.08.2022r.

Całkowita wartość projektu

618 014,01zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

112 416,52 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 133 920 EURO.

Proper Relationships: Online and Offline/Relazioni appropriate, online e offline

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus + Edukacja szkolna (SE) Partnerstwa strategiczne (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229).

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. – 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu

25 677,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

25 677,00 zł

Z Eurostażem w przyszłość

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) – Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

406 517,72 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

406 517,72 zł