...
Loga Fundusze Europejskie

„Bezpieczeństwo energetyczne Województwa Lubelskiego” konferencja w Starostwie Powiatowym

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 19 listopada, 2013

bezpieczenstwo energetycznemMieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele biznesu oraz rolnicy otrzymali profesjonalną i pełną wiedzę na temat niekonwencjonalnych źródeł energii, na konferencji pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Województwa Lubelskiego”, która m. in. z udziałem Zarządu Powiatu oraz przedstawicieli Firmy Chevron, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny odbyła się 19 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

Konferencję otworzył Marian Tokarski. -Problem bezpieczeństwa energetycznego jest palącym tematem w obecnych czasach, zarówno w sferze ogólnopolskiej jak i regionalnej. Dane m. in. Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, iż energia elektryczna w naszym województwie produkowana jest głównie za pomocą źródeł nieodnawialnych, co – jak sama nazwa wskazuje – oznacza, że kiedyś się one wyczerpią. W dobie pojawiającego się kryzysu energetycznego niezbędne staje się upowszechnianie niekonwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii. Szansą może być gaz łupkowy, energia pozyskiwana z farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych – mówił Starosta.

Celem konferencji było zaprezentowanie problematyki niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym obowiązujących i planowanych regulacji prawnych, możliwości finansowania inwestycji, a także aspektów technicznych i środowiskowych związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego. -Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Biłgorajskiego, radni, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej – wyjaśnia Jan Gałan z Wydziału Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Obawy mieszkańców, strach przed tym co nieznane, hamuje rozwój niekonwencjonalnej energetyki. Dotyczy to dla przykładu nowych instalacji budowanych lub planowanych do budowy na terenach sąsiadujących z osiedlami mieszkalnymi. Mieszkańcy Powiatu obawiają się zarówno bliskości farm wiatrowych jak i biogazowni czy wiertni gazu łupkowego. Przyczyny tkwią w dużej mierze w braku wystarczających i rzetelnych informacji. -Cieszę, się że na Ziemię Biłgorajską zawitała kampania pn. „Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego”, którą prowadzi Urząd Marszałkowski w Lublinie. Wierzę, że przedstawione dziś informacje rozwieją wiele wątpliwości, pozwolą usystematyzować wiedzę oraz rozpoznać ew. zagrożenia – dodał Starosta Biłgorajski.

W konferencji, która organizowana była w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pod nazwą „Bezpieczeństwo energetyczne Województwa Lubelskiego”, współfinansowanej ze środków WFOŚiGW uczestniczyli m. in. przedstawiciele Chevron Polska Energy Resources, którzy mówili o wierceniach i szczelinowaniu hydraulicznym w procesie poszukiwania gazu łupkowego, badaniach sejsmicznych oraz oddziaływaniu prac wiertniczych na środowisko i stosowanych zasadach bezpieczeństwa. Dyskutowano także o korzyściach dla społeczności lokalnych z zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii. Poruszono również temat pozyskiwania energii z biomasy i promieni słonecznych.