...
Loga Fundusze Europejskie

Informacja z dokonanych przygotowań do akcji „Utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014”

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 20 listopada, 2013

zima drogimZgodnie z art.4 pkt.20, art.19 ust.1 i ust.2 pkt.3, art.20 pkt.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.260 ze zm.) i art.5 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.Nr 236 z 2005r. poz.208 ze zm.) oraz Wytycznymi Zimowego Utrzymania Dróg Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju opracował „Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 2013/2014″.

Opracowaniem objęto zagadnienia usuwania skutków zimy celem doprowadzenia do bezpiecznego wykorzystania ciągów dróg powiatowych. Zimowe utrzymanie dróg ma na celu zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania komunikacji publicznej oraz umożliwienie bezpiecznego dojazdu do szkół i do pracy innymi środkami.

Zimowym utrzymaniem objęto łącznie ok. 600 km dróg i ulic powiatowych, w tym 68 km odcinków do posypywania mieszanką piaskowo-solną w celu likwidacji gołoledzi. Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu biłgorajskiego prowadzone będzie zgodnie z wymogami standardu IV, V i VI
Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi lub zwalczaniu gołoledzi oraz technologia robót wynikają z przyjętych standardów utrzymania. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
Przy dużych opadach śniegu i niskich temperaturach należy liczyć się z tym, że na wielu odcinkach prostych, płaskich i zalesionych jazda będzie odbywać się po ubitym śniegu. Dojścia do przejść dla pieszych w miarę potrzeb będą odśnieżane ręcznie przez pracowników obwodów drogowych. Usuwanie śniegu i lodu z chodników należy do właścicieli przyległych nieruchomości zgodnie z art.5 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.Nr 236 z 2005r. poz.2008 ze zm.).

W miesiącu sierpniu i wrześniu zostały przeprowadzone przetargi nieograniczone na dostawę soli, piasku oraz nośników piaskarek i pługów odśnieżnych. Zawarto umowy na trzy sezony zimowe. Informację o sytuacji na drogach powiatowych w okresie zimowym uzyskać można pod n/w numerami telefonów:
OD Nr 1 Biłgoraj – 84 686 70 78, 084 686 70 79;
OD Nr 2 Tarnogród – 84 689 82 51;
OD Nr 3 Teodorówka – 84 685 70 31.

Uprzejmie informujemy, że służby drogowe mają za zadanie łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację! Do zimowego utrzymania dróg wykorzystana będzie mieszanka piaskowo – solna o 40% i 20% zawartości soli w ilości 3 150 ton oraz żużel w ilości 100 ton.

W akcji zimowej wykorzystane będą następujące jednostki sprzętowe wynajęte:
OD Nr 1 w Biłgoraju:
1. nośnik pługopiaskarki – szt. 2;
2. nośnik pługa średniego bocznego – szt. 3;
3. ładowarki o pojemności łyżki od 3 do 3,5m3 – szt. 1.
Razem: 6 jednostek sprzętowych.

OD Nr 2 w Tarnogrodzie:
1. nośnik pługopiaskarki – szt. 3;
2. nośnik pługa średniego bocznego + czołowy – szt. 1;
3. ładowarki o pojemności łyżki od 3 do 3,5m3 – szt. 1;
4. koparko – ładowarka o poj.łyżki 1,00 – 1,50 m3 – szt. 1;
5. koparko – ładowarka o poj.łyżki 0,25 – 0,40 m3 – szt. 1;
6. równiarka – szt. 1.
Razem: 8 jednostek sprzętowych.

OD Nr 3 w Teodorówce:
1. nośniki pługopiaskarek – szt. 2;
2. nośnik pługa średniego czołowego – szt. 1;
3. ładowarka o pojemności łyżki od 3 do 3,5m3 – szt. 1;
4. koparko – ładowarka o poj.łyżki 0,25 – 1,50 m3 – szt. 1;
5. równiarka – szt. 1.
Razem: 6 jednostek sprzętowych.

Planowany sprzęt własny ZDP Biłgoraj
OD Nr 1 w Biłgoraju:
1. samochód ciężarowy z piaskarką i pługiem;
2. pług lekki;
3. koparko-ładowarki OSTRÓWEK;
4. równiarka;
Razem: 4 jednostek sprzętowych.

OD Nr 2 w Tarnogrodzie:
1. koparko-ładowarka MIKRUS.

OD Nr 3 w Teodorówce:
1. koparko-ładowarki OSTRÓWEK – szt. 1.

(Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju)