...
Loga Fundusze Europejskie

Bezpiecznie jak „u Pana Boga za piecem”

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 22 listopada, 2013

debata bezpieczenstwomPrzedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju odpowiadali na pytania podczas debaty społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Biłgorajskiego.

Obecni byli Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, burmistrz Eugeniusz Stróż, wójt Józef Biały z Aleksandrowa, wójt Zbigniew Pyczko z Biszczy, wójt Edward Hacia z Potoka Górnego, wójt Jan Mielnik z Tereszpola oraz sekretarz Urzędu Miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik. -Statystyki policyjne przedstawiające poziom bezpieczeństwa na terenie Powiatu Biłgorajskiego lokują nas w czołówce Województwa Lubelskiego. Można powiedzieć, że jest u nas bezpiecznie jak „u Pana Boga za piecem” – mówił, w odpowiedzi na prezentację przez Policję wskaźników bezpieczeństwa, Starosta Marian Tokarski.

Debata społeczna, która odbyła się 21 listopada br. była już drugą i poświęcona została w całości poprawie bezpieczeństwa na terenie Powiatu. Celem obrad było zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji Policji oraz wypracowanie rozwiązań dotyczących eliminacji zachowań aspołecznych.

Jak zauważyli uczestnicy debaty, w tym m. in. zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Jarosław Adamski i Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju inspektor Ryszard Piłat, część zachowań nieakceptowalnych społecznie można by ograniczyć, bądź nawet wyeliminować, poprzez włączenie obywateli w orbitę poprawy bezpieczeństwa. Każdy z nas widząc łamanie prawa ma obowiązek reagować m. in. poprzez informowanie Policji czy współpracę z funkcjonariuszami, działalność w swym środowisku a także jawne piętnowanie zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

Podczas dyskusji podnoszono także m. in. współpracę Policji ze szkołami. -Dobra współpraca funkcjonariuszy z dyrektorami szkół i nauczycielami służyć może skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości wśród nieletnich oraz ograniczenia przestępstw narkotykowych – zauważył Jan Mielnik, wójt gminy Tereszpol. W imieniu Zarządu Powiatu, Starosta Biłgorajski podziękował funkcjonariuszom KPP w Biłgoraju za owocną działalność prewencyjną i dochodzeniową.