...
Loga Fundusze Europejskie

Bezpiecznie w powiecie

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 2 czerwca, 2016

policjaRadni Rady Powiatu w Biłgoraju zapoznali się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2015 roku. Oceny dokonał Komendant Powiatowy Policji insp. Ryszard Piłat podczas obrad sesji, które odbyły się 30 maja.

W okresie 2015r. zostało wszczętych 1153 dochodzeń, przy 1246 w roku 2014. W zakończonych 1131 postępowaniach przygotowawczych stwierdzono 950 czynów przestępczych z których wykryto 733, co dało wskaźnik wykrywalności 76,8%. Średnia wykrywalność w całym woj. lubelskim wyniosła 71,6%.

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym nastąpił spadek wszczętych postępowań z 757 w roku 2014 do 688 w roku 2015 oraz spadek przestępstw stwierdzonych z 713 w roku 2014 do 556 w roku 2015. Wykrywalność sprawców przestępstw kryminalnych wyniosła 67,5%, gdzie w woj. lubelskim było to 60,5%.

Wzrost wykrywalności przestępstw kryminalnych w 2015r. nastąpił w kategorii kradzież cudzej rzeczy, gdzie wskaźnik wykrywalności wyniósł 52,8%, kradzież samochodu 50% oraz zgwałcenia gdzie wskaźnik wykrywalności wyniósł 100%. Wykrywalność w kategoriach rozboje i wymuszenia rozbójnicze – 50%, bójki i pobicia – 71,4 %, kradzież z włamaniem 33,3% oraz uszkodzenia rzeczy – 49,1%. W 2015r. na terenie powiatu biłgorajskiego nie dokonano najcięższego przestępstwa, jakim jest zabójstwo. W ocenianym okresie wszczęto 5 postępowań o zgwałcenie, w których stwierdzono 3 czyny. We wszystkich przypadkach wykryto sprawców. Przestępstwa narkotykowe przedstawiają się następująco: w roku 2011 było to 25 przestępstw, w 2012 było ich 98, w 2013r. wzrosło do 107 przestępstw. W roku 2014 nastąpił spadek do 96 przestępstw, a w 2015 odnotowano 43 takie przestępstwa. Wykrywalność przestępstw narkotykowych kształtuje się na poziomie 97,7%.

Policjanci na terenie powiatu biłgorajskiego ujawnili 11189 wykroczenia drogowe, o 3098 mniej niż w roku 2014. Z tego mandaty karne nałożono w 9158 przypadkach, dokładnie 1034 wniosków o ukaranie skierowano do Sądu Rejonowego w Biłgoraju, zastosowano 997 pouczeń.

W kategorii przestępstw drogowych nastąpił spadek przestępstw stwierdzonych z 251 w roku 2014 do dokładnie 238 w roku 2015. Przestępstw z kategorii nietrzeźwy kierujący było 227 w roku 2014, a w roku 2015 było ich 216. W roku ubiegłym mieliśmy 47 wypadków drogowych, zginęło w nich 7 osób, a 44 były ranne. Odnotowano 570 kolizji. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość i błędy pieszych. Najczęstsze przyczyny kolizji drogowych: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości i nieprawidłowe cofanie. W roku ubiegłym pracownicy KPP w Biłgoraju zainicjowali dwie debaty społeczne: „Bezpieczeństwo pieszych na terenie powiatu biłgorajskiego”, „Narkotyki i dopalacze na terenie powiatu biłgorajskiego”.