...
Loga Fundusze Europejskie

Biłgoraj, spichlerz (XIX w.) wykonanie impregnacji i izolacji przeciwwilgociowej poziomej

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: MKiDN Departament Ochrony Zabytków.

Okres realizacji projektu: 12.07.2021r. – 03.09.2021r.

Całkowita wartość projektu

120 446,00 zł

Wartość wkładu własnego

60 223,00 zł

Wartość dofinansowania

60 223,00 zł

Cel projektu: Celem zadania jest zabezpieczenie i utrwalenie oryginalnej substancji zabytkowego spichlerza poprzez zaimpregnowanie obiektu metodą malowania oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej. Przy impregnacji zastosowane zostaną dwa typy preparatów – solowy i olejowy. W przypadku impregnacji grzybobójczej poszczególnych elementów spichlerza zostanie zastosowana metoda podwójnego smarowania preparatami solowymi. Celem będzie zabezpieczenie obiektu przeciw korozji biologicznej. W przypadku impregnacji grzybobójczej poszczególnych elementów spichlerza, metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi, celem jest zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu. Celem wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej jest odcięcie wody gruntowej muru fundamentowego.

Miejsce realizacji: Biłgoraj.

Opis zadań, korzyści: Zadanie rozpocznie się w roku 2021r, zakończy się również w 2021r.

Wykonanie impregnacji obiektu:

  1. montaż rusztowania zewnętrznego,
  2. impregnacja ścian, podłogi, sufitu, elementów konstrukcyjnych spichlerza, dachu pokrytego gontem drewnianym preparatami solnymi,
  3. impregnacja ścian, podłogi, sufitu, elementów konstrukcyjnych spichlerza, dachu pokrytego gontem drewnianym preparatami olejowymi,
  4. demontaż rusztowania.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej:

  1. nawiercenie otworów w murze fundamentowym,
  2. wlanie w otwory środka izolacyjnego, odcinającego wodę gruntową,
  3. zabezpieczenie otworów zaprawą wodoszczelną.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Marek Majewski.

Opracował: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej