...
Loga Fundusze Europejskie

Remont dróg powiatowych nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka, nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.11.2020r. -15.07.2021r.

Całkowita wartość projektu

4 807 862,25 zł

Wartość wkładu własnego

1 923 145,25 zł

Wartość dofinansowania

2 884 717,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego północnej części naszego powiatu.

Remont dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych i turystycznych gminy Frampol i sąsiednich gmin.

Miejsce realizacji: Teodorówka, Kolonia Teodorówka, Smoryń, Pulczynów, Wola Kątecka, Żelebsko.

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne na długości 13 232 mb.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)