...
Loga Fundusze Europejskie

Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 7 października, 2021

DOFINANSOWANIE        3 616 986 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      5 167 124,01  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres prac: przebudowa nawierzchni istniejącej , budowa drogi od podstaw, zjazdy do posesji i pól, chodnik w miejscowości Korchów. Budowa dotyczy odcinka drogi długości 4,71 km natomiast przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 0,24 km.

Droga z dwóch stron łączy się z drogami wojewódzkimi: nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska  i 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów oraz z drogami powiatowymi Nr 2945L, 2942L, 2943L i 2956L.
Łączy 3 gminy ze sobą gminę Łukowa, gminę Księżpol i gminę Tarnogród. Odcinek ujęty we wniosku stanowi bezpośredni skrót komunikacyjny pomiędzy gminą Łukowa i Gminą Księżpol. Jest najkrótszą trasą prowadzącą do rekreacyjnych terenów  „Doliny Dolnej Tanwi” w miejscowości Szostaki i Pisklaki, przyjeżdżają tutaj turyści z całej Polski.
    
Ciąg drogowy stanowi alternatywny przejazd w przypadku zablokowania dróg wojewódzkich Nr 849 lub 863. Może zostać również przeniesiony ruch w przypadku sytuacji awaryjnych na drogach powiatowych Nr 2943L lub 2956L.

podsosnika lukowska tarnogrod