...
Loga Fundusze Europejskie

Dokończenie budowy drogi powiatowej nr 2921L Tereszpol – Smólsko – II etap

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 27.04.2018r. – 16.07.2018r.

Całkowita wartość projektu

1 587 060,98 zł

Wartość wkładu własnego

87 060,97 zł

Wartość dofinansowania

1 500 000,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego północnej części naszego powiatu.

Wzmocnienie nawierzchni drogi, z których korzystają lasy państwowe.

Modernizacja dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Turobin oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Bukownica.

Opis zadań, korzyści: nowa nawierzchnia bitumiczna o dług. 2060 mb.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)