...
Loga Fundusze Europejskie

Europejskie doświadczenie – podstawą sukcesu

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. – 31.08.2020 r

Całkowita wartość projektu

49 259 985,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

49 259 985,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez odbycie trzytygodniowych praktyk w jednym z krajów UE -Hiszpanii

Miejsce realizacji: ZSZiO w Biłoraju; Ubeda i Sevilla Hiszpania

Opis zadań, korzyści: Uczniowie:

  • podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem;
  • nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz rozwinięcie i udoskonalenie już posiadanych;
  • opanowanie umiejętności stosowania języka angielskiego w życiu codziennym;
  • poznanie podstawy języka hiszpańskiego -poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych;
  • podniesienie swoich kwalifikacji.

Terminy mobilności:

I mobilność 15.07.2019 – 02.08.2019 praktyka w Ubedzie

II mobilność 25.11.2019 – 13.12.2019 praktyka w Sevilli

III mobilność 17.02.2020 – 06.03.2020 praktyka w Sevilli

Działania przygotowujące uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe były prowadzone przez organizacje wysyłającą – ZSZiO w Biłgoraju. Warunkiem wyjazdu było ukończenie przez uczniów 30 godzin zajęć z języka angielskiego zawodowego, 10 godzin zajęć pedagogicznych, 10 godzin zajęć kulturowych, 5 godzin zajęć z doradcą zawodowym. Natomiast podczas pobytu na praktykach zawodowych w Hiszpanii, uczniowie ukończyli 20 godzinny kurs z podstaw języka hiszpańskiego. Wszyscy uczniowie uzyskali zaświadczenia ukończenia dodatkowych zajęć przygotowujących do wyjazdu, certyfikaty ukończenia praktyk i kursu z podstaw języka hiszpańskiego oraz dokument Europass Mobilność w języku angielskim i polskim.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Anna Chwedyk – koordynator projektu Monika Dudek – pracownik do spraw monitoringu.

Opracował: ZSZiO w Biłgoraju.

{gallery}projekty/076/galeria{/gallery}