...
Loga Fundusze Europejskie

Future Cities’ – Smart and Sustainable Solutions

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. – 31.08.2022r.

Całkowita wartość projektu

618 014,01zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

112 416,52 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 133 920 EURO.

Cel projektu: Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami z Grecji, Bułgarii, Słowacji oraz Rumunii. Jego celem jest rozbudzenie w uczniach potrzeby poszukiwania nowatorskich rozwiązań w funkcjonowania miast, które służyłyby ochronie środowiska oraz pozytywnie wpływałyby na życie ich mieszkańców.

Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Zadaniem uczniów będzie sprawdzenie i ocena rozwiązań proekologicznych swoich miejscowości, poszukiwanie nowych rozwiązań które można by było zastosować w swoich miastach rodzinnych i porównanie wyników prowadzonych badań z tymi, które będą prowadzone w państwach partnerskich. Udział w projekcie przyczyni się do rozwoju postaw proekologicznych, kreatywności, umiejętności interpersonalnych oraz praktycznego posługiwania się językiem angielskim.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Bożena Sidor, nauczyciele języka angielskiego oraz informatyki.

Opracował: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.