...
Loga Fundusze Europejskie

„Świadomi zagrożenia”

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 12 września, 2011

LogoSZLasy Państwowe rozpoczynają społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, współfinansowaną ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kampania obejmuje 10 województw charakteryzujących się największym stopniem zagrożenia pożarowego. Na terenie województwa lubelskiego realizowany jest projekt II „Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach”; obejmującej województwa południowo – wschodniej części Polski.

Kampania jest skierowana do mieszkańców terenów sąsiadujących z kompleksami leśnymi szczególnie na terenie gmin gdzie w ciągu ostatnich lat zanotowano największą liczbę pożarów oraz do turystów. Na terenie powiatu biłgorajskiego znajdują się aż trzy takie gminy: Biłgoraj, Tereszpol, Łukowa.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości Polaków w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu oraz zmiana złych nawyków w zakresie zachowania się na obszarach leśnych.

Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie www.swiadomizagrozenia.pl.

W ramach kampanii realizowane są działania promocyjno – informacyjne (kampania medialna w telewizji, radiu i prasie; produkcja filmów edukacyjnych i filmu dokumentalnego;przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych w trakcie imprez na terenie gmin) oraz działania edukacyjne (konkursy dla szkół gimnazjalnych: kolportaż pakietów edukacyjnych dla nauczycieli, przedstawicieli OSP, księży;przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkól gimnazjalnych oraz przedstawicieli OSP). 

Seria spotów telewizyjnych i radiowych pod wspólnym tytułem „Łza nie ugasi pożaru” wskazuje najbardziej powszechne przyczyny pożarów lasów, którymi są celowe podpalenia (45%), nieostrożność dorosłych (20-25%) czy wypalanie łąk. Ważnym przesłaniem kampanii jest także apel o porzucenie obojętności i aktywne reagowanie na zagrożenia – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 może uratować las.