...
Loga Fundusze Europejskie

Informacje o zmianach

12.01.2023r.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o zmianach na geoportalu. Geoportal wykorzystywał do tej pory usługi NMT udostępniane przez GUGiK. Postanowiliśmy przygotować własne rozwiązanie usług NMT w oparciu o dane LIDAR (skaningu laserowego) udostępniane przez GUGiK. Średni błąd wysokości pobranych danych nie przekracza 15cm. Stworzenie własnych usług umożliwiło uzyskanie dodatkowych funkcjonalności:

 • zwiększenie rozdzielczości danych wysokościowych – obecnie jest to 1cm,
 • zwiększenie gładkości wykresów przekrojów,
 • zwiększenie obszaru dla analizy minimum-maksimum – obecnie jest to 4km2 przy siatce analizy wynoszącej 1m,
 • zwiększenie obszaru dla analiz objętości – obecnie jest to 1km2 przy siatce analizy wynoszącej 1 m,
 • zwiększenie szybkości działania,
 • układ wysokościowy EVRF2007.

Geobid Spółka z o.o.


31.10.2022r.

Nowa zakładka: Dane z gmin (dodano): Plan zagospodarowania przestrzennego z Biłgoraj miasto


30.10.2022r.

Dodano/zmieniono bazy (w zakresie): Biłgoraj miasto (bdot500), Biszcza (bdot500, gesut)


19.10.2022r.

Obecnie mapa numeryczna prowadzona jes w programie EWMAPA 14.


Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o zmianach na geoportalu. Zmienione zostało okno logowania. Obecnie nie są widoczne pola do wprowadzenia nowego hasła. Dopiero naciśnięcie przycisku zmiany hasła pokazuje te pola ukrywając równocześnie inne, niedostępne w tym momencie opcje. Zmiany zostały wykonane w celu poprawy czytelności.
W module wykonawcy prac geodezyjnych dodaliśmy wyświetlanie informacji o złożeniu operatu przez innego wykonawcę na obszarze zgłoszonej pracy geodezyjnej. Na prośbę wykonawców zmieniono także sposób zapisu pobieranych plików do zgłoszenia (np. danych EWMAPY). Obecnie nazwy plików są prefiksowane numerem zgłoszenia, co ułatwi zarządzanie pobieranymi plikami.

Geobid Spółka z o.o.


22.06.2022r.

Aktualizacja baz BDOT500, GESUT.


21.06.2022r.

Informujemy, iż dnia 16 czerwca 2022 roku wdrożono na terenie Powiatu Biłgorajskiego układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH (więcej). 


03.12.2021r.

Dodano/zmieniono bazy (w zakresie): Biłgoraj (egib,bdot500, gesut), Frampol (bdot500).


17.08.2021r.

Dodano/zmieniono bazy (w zakresie): Księżpol (egib,bdot500, gesut).


08.07.2021r.

Obecnie system ewidencji gruntów, budynków, lokali prowadzony jest w programie EWOPIS 8.


22.04.2021r.

Dodano/zmieniono bazy (w zakresie): Goraj (bdot500), Józefów miasto (bdot500, gesut), Turobin (bdot500).


05.02.2021r.

Rozszerzenie funkcjonalności geoportalu o kolejny moduł – Internetowe narady koordynacyjne ZUD oraz mozliwość składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.


25.01.2021r.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o nowościach w geoportalach naszego autorstwa, które pojawiły się pod koniec ubiegłego roku i w styczniu 2021. Najbardziej widoczną zmianą jest mapa podkładowa OpenStreetMap. Geoportale miały wygenerowaną mapę podkładową, ale ta ulegała stałej dezaktualizacji. Obecnie generujemy i udostępniamy dane na naszych serwerach. Podkład mapowy jest dostępny dla obszaru kraju we wszystkich strefach układu 2000 i będzie regularnie aktualizowany.

Na prośbę wykonawców prac geodezyjnych dodaliśmy nowe funkcjonalności:

 • przy przeglądaniu materiałów zasobu istnieje możliwość pobrania całego operatu w postaci pliku zip,
 • zmieniono okno przeglądania zgłoszonych prac: podświetlenie wiersza, oznaczenie kończących się prac, wyświetlanie asortymentu,
 • zmieniono okno przeglądania komunikatów: podświetlenie wiersza, zapamiętywanie wybranej kolejności.

Geobid Spólka z o.o.


25.11.2020r.

Zaktualizowano dane usług WMS geoportali powiatów sąsiednich (do dodania w naszym geoportalu przez ikonkę globu).


23.10.2020r. 

Dodano/zmieniono bazy GESUT, BDOT500, EGiB dla gminy Józefów. Za chwilowe utrudnienia w korzystaniu przepraszamy.


04.09.2020r. 

Dodano/zmieniono bazy GESUT, BDOT500, EGiB dla gmin: Łukowa, Obsza, Tereszpol. Za chwilowe utrudnienia w korzystaniu przepraszamy.


18.08.2020r. (aktualizacja)


28.07.2020r.

Obecnie mapa numeryczna prowadzona jest w programie EWMAPA 13 FB.


24.07.2020r.

MPZP_Tarnogród – nowa zakłada na naszym geoportalu – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z terenu Miasta i Gminy Tarnogród wraz z opisami. Za chwilowe utrudnienia w korzystaniu przepraszamy.


07.02.2020r.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o zmianach na geoportalu dotyczącego modułu wyświetlania mapy. Poważnej zmianie uległa funkcja pomiaru długości i powierzchni, a zarazem funkcja zaznaczania markera wykorzystywana zarówno przy zgłoszeniach prac jak i zamawianiu zasobu. Nowa funkcjonalność oprócz istniejącej opcji cofania ostatniego punktu oraz zapisu i odczytu markera umożliwia także usuwanie istniejących punktów, modyfikację węzłów markera, czy wprowadzanie nowych węzłów. Aby zapobiegać przypadkowemu skasowaniu markera poprzez ponowne naciśnięcie przycisku pomiaru wprowadzony został osobny przycisk usuwania markera „kosz”.

Geobid Spółka z o.o


 03.02.2020r.

Geoportal funkcjonuje 24/7. Od godziny 20.00 jest wykonywana codziennie kopia danych (trwa obecie 4h). Po godzinie 24 następuje restart geoportalu i wczytanie rastrów. Ze względu konieczność zachowania integralności, kompletności danych na czas wykonywania w/w czynności blokowany jest dostęp.


24.01.2020r.
W zwiazku z prowadzonymi modernizacjami ewidencji gruntów i budynków oraz utworzeniem bazy GESUT i bazy BDOT na terenie gmin: Łukowa, Obsza, Tereszpol, Józefów, Księżpol, Biłgoraj (obręby: Dereźnia Majdańska, Edwardów, Gromada, Hedwiżyn, Korczów, Majdan Gromadzki, Teodorówka, Wola, Wolaniny Ratwica) wszelkie prace geodezyjne zgłaszane w tutejszym Ośrodku należy konsultować z firmami wykonującymi w/w prace:
Gmina Łukowa: Konsorcjum firm: 1. Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ,,Pryzmat” Sp. z o.o. ul.Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, 2. Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ,,Pryzmat” inż. Zenon Kulesza ul.Solskiego 13, 42-200 Częstochowa, kontakt:  Marta Kołodziejczyk – Rok tel. (0-34) 362 18 34, 518 753 418; e-mail: marta.rok@pryzmat.co

Gmina Obsza: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych ,,Geomiar” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław, kontakt: Tomasz Hausner tel. 731 729 797; e-mail: tomasz.hausner@geomiar.com.pl, Marcin Magdziak tel. 668 166 993; e-mail: marcin.magdziak@geomiar.com.pl  

Gmina Tereszpol: OPGK Rzeszów S.A. ul.Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, kontakt:  Agata Szabat – Karczewska tel. 602 732 905; e-mail: akarczewska@opgk.rzeszow.pl , Grzegorz Budak tel. 602 737 270; e-mail: gbudak@opgk.rzeszow.pl


Gmina Józefów: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych ,,Geomiar” Sp. z o.o. ul.Kościuszki 35, 37-500 Jarosław, kontakt: Tomasz Wujek tel. 509 655 102; e-mail: tomasz.wujek@geomiar.com.pl , Marcin Magdziak tel. 668 166 993; e-mail: marcin.magdziak@geomiar.com.pl  


Gmina Księżpol: Konsorcjum firm: 1. Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ,,Pryzmat” Sp. z o.o. ul.Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, 2. Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ,,Pryzmat” inż. Zenon Kulesza ul.Solskiego 13, 42-200 Częstochowa, kontakt: Marta Kołodziejczyk – Rok tel. (0-34) 362 18 34, 518 753 418; e-mail:  marta.rok@pryzmat.co

Gmina Biłgoraj (obręby: Dereźnia Majdańska, Edwardów, Gromada, Hedwiżyn, Korczów, Majdan Gromadzki, Teodorówka,Wola, Wolaniny Ratwica): MGGP Spółka Akcyjna ul.Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, kontakt:  Barbara Woźniak tel. 604 276 754; e-mail: barbara.wozniak@mggp.com.pl

30.12.2019r.

Zmiana adresu strony https://bilgorajski.pl/geoportal ==>> https://geoportal.bilgorajski.pl oraz zapisów w umowach dotyczących adresu strony geoportalu.

Dodano rastry w zakładce ORTOFOTOMAPA – ORTO_GUGIK_2019. Zachęcamy do korzystania. Od 01/02.01.2020 zwiększamy prędkość internetu.


19.09.2019r.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o zmianach na geoportalu dotyczących obsługi obsługi mapy. Przy współrzędnych wyświetlanych u dołu mapy pojawiły się przyciski umożliwiające:
– zmianę sposobu wyświetlania współrzędnych geograficznych (stopnie, minuty, sekundy lub stopnie i ułamek stopnia)
– zmianę układu współrzędnych 2000 <-> 1992
Dodatkowo dodano możliwość wyszukiwania po współrzędnych w układzie 1992 w panelu lokalizacji współrzędnej.

W panelu administracyjnym poszerzono listę statystyk o nowe pozycje:
– statystyka wykorzystania publicznego WMS (głównie przez geoportal krajowy i usługę integracyjną)
– statystyka wykorzystanych usług przez wykonawców prac geodezyjnych

Geobid Spółka z o.o


13.08.2019r.

Zmiana prefiksu spraw (GK — >>  GN)

z  GK.6640……. . 2019  na  GN.6640……2019 – zgłoszenia geodezyjne
z  GK.6621……. . 2019  na  GN.6621……2019 – ewidencja gruntów i budynków
z  GK.6642……. . 2019  na  GN.6642……2019 – zasób geodezyjny i kartograficzny
z  GK.6630……. . 2019  na  GN.6630……2019 – ZUDP(zespół uzgodnień dokumentacji projektowej)
z  GK.6812……. . 2019  na  GN.6812……2019 – zasób geodezyjny i kartograficzny(transakcje dla rzeczoznawców)


20.05.2019r.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o zmianach na geoportalu dotyczących obsługi danych EGiB. W ostatnich upgrade dodaliśmy nową funkcjonalność w opcji przeglądania danych EWOPIS – Zestawienie gruntów. Zestawienie może być wygenerowane dla całej gminy lub dla wybranego obrębu.

Całkowitej zmianie uległo okno zaznaczania działek na mapie według danych EGiB. Kiedyś okno służyło wyłącznie do wyszukiwania po właścicielu lub władającym. Obecnie opcja nosi nazwę Wyszukiwanie EGiB i umożliwia stworzenie filtra łącznego na podmioty, powierzchnie działek, użytki i funkcje budynków. Opcje filtrowania dają duże możliwości, a dodatkowa pomoc kontekstowa w tym oknie umożliwia zapoznanie się z działaniem filtrów.

Geobid Spółka z o.o.


15.04.2019r. 

Dodano bazę GESUT, BDOT500, EGiB dla Potok Górny. Za chwilowe utrudnienia w korzystaniu przepraszamy.


03.01.2019r.
Zmienia się funkcjonalność geoportalu w trybie chronionym w zakresie podpisanych umów pomiędzy firmami Geodezyjnymi, Biegłymi, Komornikami, a Powiatem Biłgorajskim.
Zamienia się § 1 ust. 2 pkt. b ewidencja gruntów i budynków – przeglądanie w trybie publicznym na ewidencja gruntów i budynków – bez danych osobowych – co daje możliwość pracy w jednym oknie przeglądarki internetowej.


22.12.2018r.
W związku z wprowadzaniem z dniem 02 stycznia 2019r. hybrydy w jednostkach ewidencyjnych Biłgoraj, Goraj, Turobin:
 • element GEOPORTALU Zasadnicza Raster uzupełniający będzie aktualizowana poprzez usuwanie numerów działek w przypadku powstania działki wektorowej.  W przypadku większych zamkniętych kompleksów będą usuwane granice wewnętrze, zewnętrzne kompleksu będą pozostawiane lub usuwane w przypadku zgodności z działkami sąsiednimi. Sukcesywnie będą usuwane inne elementy mapy, które zostaną zastąpione danymi wektorowymi,
 • element GEOPORTALU Działki Raster uzupełniający – podglądowo tak jak dotychczas (brak aktualizacji),
 • warstwa Centroidy (numeracja działek) będzie sukcesywnie pozbawiana numerów działek które powstały z wektora,
 • działki ewidencyjne są prowadzone w bazie działek,
 • kontury, użytki są prowadzone odpowiednio w bazie konturów, użytków,
 • element GEOPORTALU Zasadnicza Raster uzupełniający będzie aktualizowany codziennie w godzinach nocnych.

10.12.2018r.
Zasilono ortofotomapą:
 • Projekt LPIS85_ob3_et2 2009″
 • akt_2009_piksel_25cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_LPIS85_ob3_et2
 • Projekt LPIS85_ob6_et2 2009″
 • akt_2009_piksel_25cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_LPIS85_ob6_et2
 • Projekt LPIS85_ob6_et3 2009″
 • akt_2009_piksel_25cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_LPIS85_ob6_et3
 • Projekt ISOK 2012″
 • akt_2012_piksel_10cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_ISOK
 • Projekt e-Geodezja_podkarpackie 2006″
 • akt_2016_piksel_7cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_podkarpackie
 • Projekt e-Geodezja_lubelskie 2017″
 • akt_2017_piksel_7cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_lubelskie
 • Projekt e-Geodezja_podkarpackie 2017″
 • akt_2017_piksel_7cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_podkarpackie

Informacja dotycząca prowadzenia hybrydowej mapy zasadniczej

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biłgoraju informuje, że od dnia 2 stycznia 2019 roku analogowa mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 oraz 1:1000 dla gmin: Biłgoraj, Goraj, Turobin zostanie zastąpiona mapą hybrydową.

Oznacza to, że dotychczasowe mapy analogowe dla ww. gmin nie będą już aktualizowane i stanowić będą materiał archiwalny. Na bazie zeskanowanych map sytuacyjno – wysokościowych prowadzona będzie mapa hybrydowa, która w przyszłości zostanie przekształcona w obiektową mapę numeryczną.

Podczas wykonywania prac geodezyjnych, w których należy porównać mapę z terenem, należy wykonać porównanie na mapie hybrydowej.

Wykonawca prac ma obowiązek pobrać z Ośrodka pliki do modyfikacji oraz rastry mapy zasadniczej. Po zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca wraz z operatem technicznym powinien dostarczyć do Ośrodka plik modyfikujący. Rastry mapy sytuacyjno – wysokościowej, z których usunięto szczegóły zastąpione numerycznie będą czyszczone przez pracowników Ośrodka. Nie należy przekazywać wyników wektoryzacji map analogowych. Przy aktualizacji mapy zasadniczej należy stosować linie i symbole określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028).


18.10.2018r. 

Naprawiono wyswietlanie informacji o działkach w gminie Goraj.


Na terenie gminy Potok Górny prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy GESUT i bazy BDOT500.
Wszelkie prace geodezyjne zgłaszane w tutejszym Ośrodku należy konsultować z firmą wykonującą modernizację:
GEOMIAR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław;
kierownik prac Pan Wiesław Tołpa tel. (16) 621 52 82.


W związku z RODO – poniżej wyciąg z umowy dla geodetów (w zakładce do pobrania):
 1. Zgłaszający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) Przed rozpoczęciem prac, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zgłaszający zobowiązuje się zastosować środki organizacyjne dla zapewnienia właściwej ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich dalszym udostępnieniem, w tym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

17.05.2018r. 
Dodano bazę GESUT, EGiB dla Frampol obszar wiejski. Za chwilowe utrudnienia w korzystaniu przepraszamy.

18.04.2018r.
Naprawiono bład przy automatycznym eksporcie. Prosimy zgłaszać usterki na geoportal@bilgorajski.pl

02.01.2018r.
Uwaga: nowy cennik obowiązujący od 01.01.2018r.,

15.12.2017r. 
Dodano bazę GESUT dla Tarnogród miasto. Za chwilowe utrudnienia w korzystaniu przepraszamy.

24.11.2017r.
Obecnie system ewidencji gruntów, budynków, lokali prowadzony jest w programie EWOPIS 7.

24.11.2017r.
Dodano bazy GESUT dla Biłgoraj miasto, Goraj, Tarnogród gmina, Turobin, Zaktualizowano bazę GESUT dla Aleksandrów.

10.10.2017r.
Zaktualizowano osnowę poziomą 3 klasy na terenie gmin: Tarnogród, Obsza, Łukowa (opcja dodatkowa zdjęcia).

21.08.2017r.
Uruchomiono obsługę płatności elektronicznych obsługiwanych przez KIR (https://www.kir.pl/). Wykorzystując ten mechanizm geoportal generuje w sposób automatyczny zarówno DOO jak i licencję.
W przypadku płatności zwykłym przelewem (z pominięciem usługi KIR) jedyną czynnością w ośrodku dokumentacji jest w przypadku samoobsługi wprowadzenie daty zapłaty dla wniosku zarejestrowanego przez geoportal.

25.07.2017r.
Podmieniono część skanów map „Zasadnicza raster uzupełniający” (gmina wiejska Frampol). Dołożono bazę GESUT (gmina wiejska Frampol).

25.05.2017r.
W najbliższym czasie nastąpi uruchomienie automatycznych eksportów z ewmapy. Jako pierwszy: eksport wielu warstw do postaci tekstowej.
Warunkiem koniecznym dostępu do funkcji eksportu jest opłacenie zgłoszenia – wprowadzeniu daty zapłaty w zamówieniu. W przypadku wprowadzenia płatności elektronicznych następowałoby to automatycznie.
Zlecenie eksportu jest możliwe w oknie przeglądania zgłoszonej pracy geodezyjnej (wybór rodzaju eksportu, przycisk zamów dane). Po wykonaniu eksporu użytkownik otrzyma komunikat, a na liście dodatkowych dokumentów do zgoszenia pojawi się kolejna pozycja. Proszę o zapoznanie się z mapą danych – eksporty będą się wykonywały również z jednostek „niepełnych” obrazując stan zasobu.

11.04.2017r.
Nowe funkcjonalnośći geoportalu (nawigacja po zeskanowanych materiałach zasobu) — >> więcej

15.12.2016r.
Nowe funkcjonalności geoportalu (opcja przywrócenia hasła – jeśli na wykazie osób uprawnionych podany był adres @) — >> wiecej

10.11.2016r.
Nowa procedura zawierania umów na geoportal – tutaj

07.10.2016r.
Nowe stawki dla wykonaców prac geodezyjnych korzstających z geoportalu — >> więcej

26.09.2016r.
Obecnie mapa numeryczna prowadzona jest w programie EWMAPA 12 FB.

21.07.2016r.
Zaktualizowano bazę osnów poziomych (pozioma 3 klasy) oraz przeglądówkę osnowy w zakresie osnowy poziomej 3 klasy.

11.05.2016r.
Zaktualizowano przeglądówkę topo, dodano kolejną warstwę zasadnicza raster uzupełniający.

22.03.2016r.
W przypadku zakresu działkowego/rastrowego/obszarowego obejmującego obszar kilku jednostek ewidencyjnych przy zgłaszaniu prac geodezyjnych proszę wybierać gminę „000” – „POWIAT” – jest to baza całego powiatu w systemie Ośrodek
dla miasta Biłgoraj 0602011 w wyszukiwaniu działek dodajemy numer arkusza (1…82) . nr_działki

10.03.2016r.
Poprawiono „Błąd podczas rejestracji zgłoszenia: W słowniku brak obrębu: np 6 położonego w gminie: 115” – prosze informować na geoportal@bilgorajski.pl

04.03.2016r.
Dodano Portal Banku Danych o Lasach. Udostępnione zostały następujące dane:
 • Usługa OGC – RDLP
 • Usługa OGC – Nadleśnictwa
 • Usługa OGC – Oddziały PGL LP
 • Usługa OGC – Oddziały poza PGL LP wg PUL
 • Usługa OGC – Wydzielenia PGL LP
 • Usługa OGC – Wydzielenia poza PGL LP wg PUL
 • Usługa OGC – Wydzielenia poza PGL LP wg kategorii własności

03.03.2016r.