...
Loga Fundusze Europejskie

Ginące zawody

Szanowni Państwo

ginace zawody okladkaOddajemy do Waszych rąk kolejny folder Powiatu Biłgorajskiego. Na jego stronach chcemy przypomnieć Państwu rozwój naszego rzemiosła i kultury spełniając obowiązek pielęgnowania tradycji i patriotyzmu szczególnie wobec młodszego pokolenia, bez których żaden naród nie może funkcjonować i bronić swoich praw. Nasz rodak ks. prof. Tadeusz Guz pisze o tradycji i kulturze ludzkiej „Rozumna miłość do tradycji przynależy do istoty zdrowej kultury ludzkiej, czerpiącej z życia i historii minionych pokoleń wielkie wartości ducha i ciała. Z tradycji wyrosła kultura naszej Małej Ojczyzny: drzewa, krzewy, te przepiękne lasy Puszczy Solskiej i Roztocza, pola, łąki malowniczego krajobrazu ojczystego, domy, zagrody, twórczość ludowa rzeźbiarska, poetycka i muzyczna szlaki komunikacyjne, drogowe i kolejowe…Ratując tradycję, ratujemy rodziców i Ojczyznę Polską oraz roztoczańską ojczyznę regionalną jako godny dom rodzinny” W publikacji wykorzystano twórczość naszych znakomitych regionalistów, pasjonatów i ich wychowanków: Mariana Kurzyny, Andrzeja Czacharowskiego, Tomasza Brytana, Urszuli Górniak, Anety Kotarskiej, Joanny Solskiej, Joanny Adamowicz, Stanisławy Dynos. Dzięki nim powstały prace konkursowe ”Poznajemy Ojcowiznę” i wyrosły nowe pokolenia dzieci i młodzieży pielęgnujące nowe dziedzictwo.

Zachęcamy wszystkich do pomnażania tych wartości Powiatu Biłgorajskiego, a przyjaznych do ich poznawania.

do pobrania publikacja: Tradycje ginących zawodów w Powiecie Biłgorajskim