...
Loga Fundusze Europejskie

Kultura

Na obszarze powiatu przenikały się ze sobą kultury i religie:

 • rzymskokatolicka,
 • żydowska,
 • grekokatolicka,
 • prawosławna.

Spotyka się też ślady osadnictwa:

 • wołoskiego,
 • niemieckiego,
 • holenderskiego,
 • tatarskiego.

W Tarnogrodzie i Józefowie zachowały się synagogi. W Biłgoraju, Goraju, Frampolu, Józefowie, Tarnogrodzie znajdują się kirkuty. Dawne cerkwie grekokatolickie są w Biłgoraju, Korchowie, Księżpolu, Obszy, Zamchu, Różańcu. Dawne cerkwie prawosławne występują w Soli, Biszczy, Majdanie Starym, Babicach, Lipinach Górnych, Potoku Górnym. W Tarnogrodzie znajduje się jedyna na terenie powiatu czynna cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Trójcy. W Biłgoraju ma swoją siedzibę Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, w skład którego wchodzi skansen Zagroda Sitarska, gdzie można poznać sitarską przeszłość miasta. W Józefowie znajduje się Izba Pamięci ku czci powstańca i poety – Mieczysława Romanowskiego.W Biszczy Izba Pamięci, będąca zbiorem militariów Antoniego Kurowskiego, pielęgnująca tradycje kawaleryjskie.

Najcenniejsze zabytki sakralne to:

 • kościół św. Dominika w Turobinie z 1530 roku z gotyckim prezbiterium i renesansowymi sztukateriami Jana Wolffa;
 • kościół modrzewiowy św. Stanisława, biskupa krakowskiego z 1768 roku w Górecku Kościelnym;
 • późnobarokowy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju,
 • kościół św. Jerzego z końca XVII wieku w Biłgoraju
 • kościół św. Marii Magdaleny z cudownym źródłem patronki w Biłgoraju
 • kościół św. Jana Nepomucena z II poł. XIX wieku we Frampolu z cenną skrzynią cechu tkaczy z 1848 roku;
 • kościół św. Kazimierza z poł. XVIII wieku z cennymi obrazami włoskiego malarza Domenico Tintorettiego
 • modrzewiowy kościół św. Rocha z 1624 roku w Tarnogrodzie
 • kościół św. Bartłomieja Apostoła z końca XVIII w. w Goraju,
 • kościół p.w. św. Katarzyny w Czernięcinie z poł. XIX w.
 • drewniany kościół Matki Bożej Anielskiej w Bukowinie z końca XVII wieku, należący w przeszłości do Akademii Zamojskiej;
 • późnobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym z 1743 roku.

Specyficzny charakter Ziemi Biłgorajskiej jako krainy lasów i bagien miał znaczący wpływ na wytworzenie się oryginalnej sztuki ludowej widocznej w swoistym typie rzeźby sakralnej drewnianej i kamiennej, garncarstwie, plastyce obrzędowej, stroju ludowym.