...
Loga Fundusze Europejskie

III Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 20 kwietnia, 2012
nazwa_szkola-m
Uroczystość poświęcona nadaniu imienia Armii Krajowej liceum funkcjonującemu w strukturach Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyła się w czwartek, 19 kwietnia. Rozpoczęto mszą św. w kościele pw. WNMP w której licznie udział wzięła młodzież szkolna. Byli też zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele. Homilię wygłosił dziekan ks. dr Józef Flis.
– Mieć takiego patrona to coś znaczy, to powód do bycia dumnym. Armia Krajowa to formacja niezwykle zasłużona dla polskiej wolności i niepodległości, dlatego tym większe podziękowania dla dyrekcji i rady rodziców za wybór takiego patrona – zauważył kapłan.
Dalsza cześć spotkania odbyła się w szkole. Wzięli w niej udział m.in. posłowie Piotr Szeliga i Sławomir Zawiślak będący także Prezesem Rejonu Zamość AK, byli też Wicekurator Oświaty w Lublinie Anna Dudek – Janiszewska, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Wicestarosta Stanisław Schodziński, Członek Zarządu Józef Czarny, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan, Przewodniczący Rady Miasta Marian Klecha oraz Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. Gośćmi honorowymi byli członkowie Światowego Związku Armii Krajowej Rejon Biłgoraj Prezes Irena Kulińska, Wiceprezes Tomasz Książek oraz kpt. Stanisław Mazur i Antoni Nowiński.
Żołnierze AK dziękowali za wybór ich organizacji, mówili, że to bardzo wzruszający moment.
– Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny i wyjątkowy. Jest to święto całego naszego środowiska. To dzięki wam dziś czujemy się dumni i spełnieni. Ideały AK będą trwale żyły w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. Nasza Biłgorajska Ziemia nadal nosi liczne blizny i rany z okresu II wojny Światowej. Przyjęcie przez szkołę im. Armii Krajowej odczytujemy jako hołd złożony wszystkim poległym i żyjącym żołnierzom AK, a także jako ogromną misję edukacyjną i wychowawczą. Za to serdecznie dziękujemy – mówiła prezes Irena Kulińska.
Dyrektor Szkoły Barbara Obszańska przypomniała w skrócie historię Armii Krajowej. Podziękowała też Radzie Powiatu w Biłgoraju za podjęcie uchwały o nadaniu imienia dla szkoły. Odbyło się to podczas obrad sesji 29 marca. Następnie odczytano akt uchwały. W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy gratulowali trafnego wyboru imienia dla szkoły. Głos zabrała reprezentantka kuratorium oświaty:
– Nadanie imienia to jak nadanie jej tożsamości, świadczy o wytyczeniu dalszych kierunków dla pracy wychowawczej. W tym momencie dokonuje się akt przekazywania i pomnażania pamięci o przeszłości – mówiła Anna Dudek Janiszewska.
Starosta Marian Tokarski mówił o znaczeniu AK:
– Żołnierze AK jako swoje motto życiowe uczynili hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Tak potężny ruch oporu przeciwko najeźdźcy hitlerowskiemu był ewenementem na skalę europejską. Historia Armii Krajowej upomina i przypomina, że istnieje coś, co ma nadrzędną wartość. Tą wartością jest dobro naszego kraju, naszej Ojczyzny. Dlatego cieszę się, że Uczniowie, Grono Pedagogiczne, Dyrekcja i Rada Rodziców wybrali na patrona symbol tej polskiej jedności i ofiarności – wyjaśniał.
Wyboru imienia dla szkoły na ręce dyrektor Obszańskiej gratulowali także dyrektorzy jednostek oświatowych podległych powiatowi: ZSO, ZSBIO, RCEZ, MDK i PPP, a także Jan Koman kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie i dyrekcja ZSL.