...
Loga Fundusze Europejskie

Szansa na sukces zawodowy

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 18 kwietnia, 2012

23

Projekt „Szansa na sukces zawodowy” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent: Powiat Biłgorajski

Okres realizacji: 21.02.2012 – 31.07.2013

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Przemysłowa 23

 

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju od  21 lutego 2012r. realizowany jest projekt edukacyjny pt. „Szansa na sukces zawodowy”. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów szkoły. Jednocześnie realizacja projektu zakłada ścisłą współpracę z lokalnymi pracodawcami tak, aby zajęcia edukacyjne prowadzone przez szkołę odpowiadały  bieżącym potrzebom lokalnego rynku pracy i zaopatrywały uczniów w niezbędną wiedzę oraz umiejętności wymagane przez przyszłych pracodawców. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania edukacyjne:

1. Zajęcia teoretyczno – praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodach: technik technologii żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, oraz kucharz małej gastronomii.

2. Zajęcia teoretyczno – praktyczne dla uczniów kształcących się  w zawodzie technik obsługi turystycznej.

3. Zajęcia teoretyczno – praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii odzieży.

4. Zajęcia teoretyczno – praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik oraz ślusarz.

5. Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego zawodowego dla uczniów w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

W ramach powyższych zajęć młodzież biorąca udział w projekcie odbywać będzie nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także: praktyki zawodowe u pracodawców oraz specjalistyczne kursy szkoleniowe – kelnerski, spawacza, projektowania komputerowego. Łączna kwota dofinansowania, które otrzymała szkoła to: 181.558,03 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 201.998,03 zł.

Informacje na temat projektu na stronie : www.zszio.lbl.pl