...
Loga Fundusze Europejskie

informacje ogólne

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 24 kwietnia, 2013

Powiat Biłgorajski zajmuje obszar 1678 km2, co stanowi odpowiednio 6,68% powierzchni województwa lubelskiego i 0,5% powierzchni kraju.

Powiat biłgorajski położony jest w południowej części województwa lubelskiego. Na terenie powiatu występują mikroregiony: Wyżyna Lubelska, Roztocze i Kotlina Sandomierska. Mniejszymi jednostkami fizjograficznymi w ramach Wyżyny Lubelskiej są: Wyniosłość Giełczewska i Padół Zamojski, dla Roztocza: Roztocze Zachodnie i Środkowe, a dla Kotliny Sandomierskiej: Równina Biłgorajska i Płaskowyż Tarnogrodzki.

Od zachodu powiat biłgorajski sąsiaduje z powiatem niżańskim i janowskim, od północnego – zachodu z powiatem lubelskim, od północnego – wschodu z powiatem krasnostawskim, od wschodu z powiatem zamojskim, od południowego – wschodu z tomasowskim, a od południa z powiatami lubaczowskim, leżajskim i przeworskim przynależnymi do województwa podkarpackiego.

{gallery}promocja/ogolne{/gallery}

Fot. A. Dziedzic, A. Wachowicz L. Grabias, 2013 lipiec – sierpień

Powiat Biłgorajski liczy ponad 104 tys. mieszkańców i pod względem liczby ludności jest na szóstym miejscu wśród powiatów województwa lubelskiego. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 62 os./1 km2. Pod względem powierzchni jest na czwartym miejscu spośród 20 powiatów ziemskich i 4 grodzkich województwa. W skład powiatu wchodzi 14 gmin: gmina miejska Biłgoraj, 3 gminy miejsko-wiejskie Frampol, Józefów, Tarnogród oraz 10 gmin wiejskich: Biłgoraj, Aleksandrów, Biszcza, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tereszpol i Turobin. Powiat ma charakter rolniczy, 43% powierzchni zajmują użytki rolne, z produkcją żywności, m.in. ekologicznej. Charakterystyczną cechą jest duża lesistość, która wynosi ponad 39% powierzchni (ok. 65 tys. ha). Stolicą jest miasto Biłgoraj, które jest też siedzibą Starostwa Powiatowego. Są tu dogodne warunki do rozwoju firm i przedsiębiorstw. Mieszkańców cechuje zaradność i pracowitość. Świadczy o tym poziom bezrobocia, jeden z najniższych na Lubelszczyźnie.

Biłgoraj stał się siedzibą powiatu w 1867 roku na mocy reformy administracyjnej Królestwa Polskiego jako jeden z dziesięciu powiatów guberni lubelskiej o powierzchni 1708 km2.

Po utworzeniu w 1912 roku guberni chełmskiej powiat biłgorajski znalazł się w jej granicach i miał powierzchnię 999 km2. Znaczną część powiatu przyłączono do powiatu janowskiego.

Po odzyskaniu niepodległości Sejm RP w 1919 roku przyjął ustawę o nowym podziale administracyjnym, na mocy której utworzono powiat biłgorajski jako jeden z 19 powiatów w składzie województwa lubelskiego.

W okresie okupacji niemieckiej powiat biłgorajski od 1939 do 1944 roku wchodził w skład Generalnego Gubernatorstwa jako część dystryktu lubelskiego.

Po zakończeniu II wojny światowej Biłgoraj był stolicą powiatu, aż do reformy administracyjnej, która od 1975 roku zlikwidowała struktury powiatowe. Teren byłego powiatu poza gminą Harasiuki wszedł w skład województwa zamojskiego.

Ponownie na mapie powiatowej Polski Biłgoraj znalazł się 1 stycznia 1999 roku.

W powiecie biłgorajskim funkcjonują znane już na rynku gospodarczym firmy:

BLACK RED WHITE – jedna z największych w Europie fabryk mebli,
Ambra – największy producent win w Europie Środkowej,
POL-SKONE Sp. z o.o. – producent okien i drzwi,
Mewa S.A. – producent bielizny,
Leier Markowicze S.A. – producent cegły i pustaków,
Mostostal – Med – specjalizuje się w produkcji wyrobów z drutu.
Model Opakowania – producent opakowań tekturowych.

Powiat Biłgorajski posiada dogodne warunki do rozwoju różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw. Jest powiatem bezpiecznym ekologicznie.

Ziemia Biłgorajska to kraina pięknych lasów, wzgórz i dolin, wąwozów, malowniczych rzek z progami wodnymi.

To region, który bohatersko zapisał się we wszystkich dziejowych wydarzeniach prowadzących do niepodległości. Ludzie żyli tu w symbiozie różnych narodowości i religii. Wytworzyła się specyficzna kultura ludowa widoczna w rzeźbie, rzemiośle, stroju biłgorajsko – tarnogrodzkim, hafcie biłgorajskim, zwyczajach i tradycjach żywych i dziś.