...
Loga Fundusze Europejskie

Jubileusz w Domu Kombatanta

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 13 czerwca, 2011
dom_kombatanta-m
Minęło 10 lat od powołania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju. W czwartek, 9 czerwca, odbyły się uroczystości jubileuszowe. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. pod przewodnictwem ks. biskupa Wacława Depo. Potem były odznaczenia i życzenia.
Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska odznaczyła DPS Medalem Wojewody. Wyróżnienie to z rąk Jacka Grabka Kierownika Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbierała Maria Piętak Dyrektor Domu. Wojewoda wyróżniających się pracowników odznaczyła dyplomem uznania. Otrzymali go: Genowefa Blicharz, Barbara Brodziak, Henryka Niescior, Irena Król, Janina Paczko, Beata Malec, Piotr Brodziak, Anna Szymaniak, Marlena Smyk, Małgorzata Zych, Bożena Banak, Łucja Schodzińska, Małgorzata Wasyluk, Bożena Mazurek, Beata Domańska, Beata Szydłowska, Grzegorz Faryna, Agnieszka Bździuch, Anna Okoń, Agnieszka Małyszek i Anna Bartosz. Część mieszkańców Domu otrzymało patent potwierdzający, że w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnili żołnierską powinność i uzyskali prawo do zaszczytnego tytułu: Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Dokument podpisał Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk oraz Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski. Patent otrzymali: Maciej Rój, Tadeusz Markiewicz, Zofia Kalisz, Rozalia Gontarczuk i Kazimierz Walewander. Życzenia z okazji jubileuszu składali także Stanisław Schodziński Wicestarosta Biłgorajski, wójtowie i burmistrzowie powiatu oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych domów pomocy. Na zakończenie można było obejrzeć popisy podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury.
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju rozpoczął swą działalność 12.12.2001r. i jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego. Przeznaczony jest dla kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdów i wdowców po tych osobach. W przypadku niepełnej obsady przez kombatantów wolne miejsca mogą być obsadzone przez inne osoby.
Do dyspozycji mieszkańców jest 46 pokoi mieszkalnych jedno-, dwu- i trzyosobowych z łazienkami, wyposażonych w niezbędny sprzęt. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlic oraz pomieszczeń, w których mogą samodzielnie przygotować posiłki. Obecnie w domu zamieszkuje 77 osób. Mieszkańcom zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska, stały kontakt z lekarzem, całodobowe wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych, opieka duszpasterska. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się cykliczne spotkania biblioteczne, klub filmowy, chór śpiewaczy oraz zespół instrumentalny, muzykoterapia, zajęcia w pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej, koła zainteresowań i zajęcia w pracowniach rękodzieła artystycznego i pracowni malarskiej. a także wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, wyjazdy w rodzinne strony. Mieszkańcy biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, przeglądach i występach artystycznych oraz uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dom współpracuje z lokalnymi środowiskami kombatanckimi oraz Klubem Seniora działającym przy Biłgorajskim Centrum Kultury. Przywracanie sprawności mieszkańców odbywa się pod okiem wykwalifikowanego personelu. Szeroki zakres usług świadczonych jest w doskonale wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, a także przy łóżku chorego.