...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs na NPP i NPO w 2021

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 29 września, 2020

      Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2021 r.

      Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2021 r. oraz nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w tym konkursie. Termin składania ofert określony został na dzień 19 października, natomiast nabór kandydatów do dnia 5 października. Kwota dotacji na punkt wynosi 60 060 zł brutto oraz kwota 3 960 zł brutto na zadanie z zakresu edukacji prawnej.

pliki do pobrania :

KOMISJA KONKURSOWA

KONKURS 2021