...
Loga Fundusze Europejskie

Z Eurostażem w przyszłość

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

Okres realizacji projektu: 16.09.2019r. – 15.04.2021r.

Całkowita wartość projektu

375 131,26 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

375 131,26 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 88 090 EURO.

Cel projektu:

Zorganizowanie dwutygodniowego stażu zawodowego w Grecji dla 45 uczniów naszej szkoły kształcących się w specjalnościach:

  • technik informatyk,
  • technik mechatronik,
  • technik pojazdów samochodowych.

Rozbudowanie sieci międzynarodowej współpracy, nawiązanie kontaktów międzynarodowych.

Rozwijanie umiejętności odnalezienia się na rynku pracy za granicą w związku z powszechną globalizacją, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz przyszłych absolwentów .

Zwiększenie kompetencji kadry szkoły w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi.

Wykorzystywanie przez naszych nauczycieli w ich codziennej pracy narzędzi, metod i treści europejskich np. korzystanie z platform internetowych.

Wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły jako placówki edukacyjnej o ambicjach europejskich.

Zwiększenie wiedzy o innych krajach: poznanie ich organizacji pracy, struktury przedsiębiorstw, poziomu technicznego i technologicznego oraz kultury i tradycji.

Miejsce realizacji: Nea Mesangala (Grecja).

Opis zadań, korzyści: Organizacja dwutygodniowego stażu zawodowego. Uczniowie zdobędą doświadczenie zawodowe w nowoczesnych zagranicznych przedsiębiorstwach w branży samochodowej, mechatronicznej i informatycznej.

Korzyści:

  1. Rozwój kompetencji uczniów, głównie tych zawodowych i językowych, ale i społecznych – dzięki uczestnictwu w stażu grupa 45 uczniów miała możliwość udoskonalenia lub zdobycia nowych kompetencji twardych i miękkich,
  2. Rozwój kompetencji kadry w zakresie dydaktyki, przedmiotów zawodowych, języka angielskiego,
  3. Wzbogacenie oferty kształcenia o nowe treści, metody i narzędzia kształcenia,
  4. Rozwój kompetencji kadry i zdobycie doświadczenia w zakresie zarządzania projektem,
  5. Rozwój współpracy międzynarodowej z organizacją Kika Mobility Center,
  6. Poprawa wizerunku naszej szkoły, zyskanie wymiaru międzynarodowego,

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: koordynator: Agnieszka Strzelec (nauczyciel j.angielskiego) zespół projektowy: Anna Olszowy (nauczyciel j.angielskiego), Łukasz Fil (nauczyciel przedmiotów mechatronicznych), Wojciech Stasiewicz (nauczyciel przedmiotów samochodowych), Tomasz Romańczuk.

Opracował: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Bigoraju (RCEZ)

{gallery}projekty/013/galeria{/gallery}