...
Loga Fundusze Europejskie

Konkursie fotograficznym pn. „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI – POWIAT BIŁGORAJSKI W OBIEKTYWIE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH”

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 7 marca, 2014

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju informuje o ogłoszonym przez Starostę Biłgorajskiego konkursie fotograficznym pn. „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI – POWIAT BIŁGORAJSKI W OBIEKTYWIE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH” organizowanym w ramach obchodów 15- lecia Samorządu Powiatowego.

Konkurs będzie służył wybraniu najciekawszych fotografii stanowiących znak rozpoznawczy Powiatu Biłgorajskiego, przedstawiających ciekawą architekturę, atrakcyjne pod względem turystycznym miejsca w Powiecie, zabytkowe budowle, pomniki przyrody. Konkurs połączony będzie z przygotowaniem wystawy przedstawiającej nagrodzone oraz wyróżnione prace konkursowe.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Biłgorajskiego. Dana szkoła może zgłosić max. 3 uczestników. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę do Konkursu. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszenia stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu.

Prace oraz formularz zgłoszenia należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 24 kwietnia 2014r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23 – 400 Biłgoraj z dopiskiem na kopercie „KONKURS: Moje miejsce na ziemi – Powiat Biłgorajski”.

W Konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe za miejsca: pierwsze, drugie i trzecie. Wśród nagród przewidywane są: tablet, aparat fotograficzny, cyfrowa ramka na zdjęcia. Nagrody zostaną wręczone w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy uczestnictwa oraz zostaną nagrodzeni upominkami. Informujemy również, iż najciekawsze prace (zwycięskie oraz wyróżnione) zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie. W związku z powyższym zachęcamy uczniów szkół gimnazjalnych do czynnego udziału w konkursie.

Informacja o konkursie podlega ogłoszeniu (z możliwością pobrania i wydruku) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: http://www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl w zakładce Budżet i Ogłoszenia/ Ogłoszenia.