...
Loga Fundusze Europejskie

Postępowanie w przypadku wykrycia zakażenia wirusem wywołującym afrykański pomór świń

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 7 marca, 2014

afrykanski pomor swin posiedzenie pzzpm6 marca 2014 roku, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem przewodnim był tryb postepowania w przypadku stwierdzenia choroby „afrykańskiego pomoru świń” na terenie Powiatu Biłgorajskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, etatowy członek Zarządu powiatu Józef Czarny, przedstawiciele władz gminnych Miasta Biłgoraj, Frampola, Józefowa, Tarnogrodu, Aleksandrowa, Biszcza, Goraja, Księżpola, Łukowej, Obszy, Potoka Górnego, Turobina i Gminy Biłgoraj. Obecni byli także komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor ZDP w Biłgoraju, przedstawiciele Powiatowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej, Inspekcji Weterynaryjnej, Nadleśnictwa Biłgoraj. W spotkaniu uczestniczył także Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Ważną drogą rozprzestrzeniania wirusa ASF jest skarmianie zwierząt odpadkami żywności. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże, wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego regionu na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny w tereny wolne od tej choroby.

Mimo, że w Powiecie Biłgorajskim nie wykryto tej choroby do chwili obecnej, posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone zostało temu tematowi. Dyskutowano o sposobie reagowania i zakresie kompetencji w przypadku wystąpienia „afrykańskiego pomoru świń” oraz w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt wolno żyjących, agresywnych lub bezpańskich. Poruszano także kwestie zapisane w ustawie O inspekcji weterynaryjnej, a także O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W dyskusji powoływano się także na ustawę O ochronie zwierząt oraz O utrzymaniu porządku i czystości w gminach.