...
Loga Fundusze Europejskie

Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+

Okres realizacji projektu: 31.12.2015r. – 30.12.2017r.

Całkowita wartość projektu

51 187 464,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

51 187 464,00 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego, dzięki realizacji czterotygodniowych praktyk zawodowych w jednym z krajów UE – w Niemczech.

Miejsce realizacji: ZSZiO w Biłgoraju; Niemcy – Bad Freienwalde

Opis zadań, korzyści: Projekt zakłada udział 51 uczniów klas technikum w czterotygodniowych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach i firmach na terenie Niemiec. Dla młodzieży zaplanowano 4 wyjazdy – w czerwcu i lipcu 2016r. oraz w lutym i marcu 2017r. Przed każdym wyjazdem uczniowie wezmą udział w dodatkowym, 30 – godzinnym kursie języka niemieckiego, który ma na celu podniesienie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym. Ponadto dla uczniów przewidziano zajęcia pedagogiczne, które wzmocnią kompetencje społeczne młodzieży i ułatwią im odnalezienie się w nowej sytuacji oraz zajęcia kulturowe, podnoszące poziom wiedzy na temat kultury i zwyczajów panujących w kraju gościnnym. Nad każdą grupą wyjeżdżających opiekę będą sprawować nauczyciele.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Koordynator projektu: Dorota Wszolak; Magdalena Burdzań-Harasim pracownik do spraw monitoringu.

Opracował: ZSZiO w Biłgoraju

{gallery}projekty/011/galeria{/gallery}