...
Loga Fundusze Europejskie

rok 2015

Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+

Okres realizacji projektu: 31.12.2015r. – 30.12.2017r.

Całkowita wartość projektu

51 187 464,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

51 187 464,00 zł

Polsko – niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim Tradition wird fortgesetzt

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM)

Okres realizacji projektu: 08.10.2015r. – 17.10.2015r.

Całkowita wartość projektu

19 171,97 zł

Wartość wkładu własnego

4 479,97 zł

Wartość dofinansowania

14 692,00 zł

Aktywność i praca

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2015r. – 31.03.2016r.

Całkowita wartość projektu

910 706,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

910 706,00 zł

Zwiększenie potencjału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: MKiDN, Rozwój Infrastruktury Kultury

Okres realizacji projektu: 01.04.2015r. – 07.08.2015r.

Całkowita wartość projektu

230 815,00 zł

Wartość wkładu własnego

58 115,00 zł

Wartość dofinansowania

172 700,00 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych nr 2913L, nr 2917L, nr 2922L, nr 2921L z drogą wojewódzką nr 858 i drogą krajową nr 74

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PRGiPID

Okres realizacji projektu: 26.03.2015r. – 16.09.2015r.

Całkowita wartość projektu

5 838 108,58 zł

Wartość wkładu własnego

2 919 054,58 zł

Wartość dofinansowania

2 919 054,00 zł

Wykaz miejsc pamięci narodowej w powiecie biłgorajskim

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: MKiDN, Departament Dziedzictwa Kulturowego

Okres realizacji projektu: 02.03.2015 r. – 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu

30 977,00 zł.

Wartość wkładu własnego

3 500,00 zł

Wartość dofinansowania

27 477,00 zł

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (I)

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PO WER

Okres realizacji projektu: 01.01 – 31.12.2015r.

Całkowita wartość projektu

2 081 994,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2081 994,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 8 lipca, 2020
logoFE Lu UE

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.2 – Efektywność energetyczna sektora publicznego

Okres realizacji projektu: 8.12.2015r. – 31.12.2020r.

 Całkowita wartość projektu                22 592 757,89 zł 
 Dofinansowanie z EFRR  14 699 116,38 zł 
 Wkład własny  7 893 641,51 zł