...
Loga Fundusze Europejskie

LVI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 4 listopada, 2023

W piątek 3 listopada br., odbyła się LVI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Radni i zaproszeni goście zgromadzili się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawienie ich porządku, radni przystąpili do podejmowania uchwał i przyjmowania sprawozdań.

Na poczatku przyjęli protokół z poprzedniej sesji i zapoznali się z oceną działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego za rok 2023.

W bloku uchwał radni obradowali nad:

  • podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023;
  • podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok;
  • podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości;
  • podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok;
  • podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W porządku obrad znalazła się także informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Radni przez aklamację przyjęli także stanowisko w obronie polskiego munduru. Podczas spraw różnych odbyła się dyskusja o sytuacji bieżącej i kwestii przyszłości szpitala w Biłgoraju.

Sesję poprowadził Przewodniczący Marian Kurzyna i uczestniczyło w niej 20 radnych. Obecny był także – jako gość – wiceburmistrz Biłgoraja Jarosław Bondyra.