...
Loga Fundusze Europejskie

Wizyta gospodarcza radnych Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 5 listopada, 2023

Powiat biłgorajski, w VI kadencji Rady Powiatu, tj. w latach 2019 – 2023 zrealizował, bądź jeszcze realizuje inwestycje na kwotę ponad 270 mln zł. Część zadań będzie realizowane do roku 2026. Na te zadania samorząd pozyskał ponad 200 mln zł.

Gro inwestycji dotyczy dróg ale są także te dotyczące sportu, rekreacji czy szeroko rozumianej oświaty, kultury i historii.

3 listopada br., radni Rady Powiatu wraz z członkami Zarządu Powiatu i kierownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki odwiedzili obecnie realizowane w Biłgoraju powiatowe inwestycje.

Radni byli na budowie Krytej Pływalni, boiska przy ZSBiO oraz na placu rozbudowy i modernizacji Autodromu.

Na remont i budowę boiska przy „Budowlance” powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 6,9 mln zł.

Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ma kosztować finalnie prawie 11 mln zł. Zadanie inwestycyjne to kompleks obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju składający się z boiska piłkarskiego z trawy sztucznej o wymiarach 65×104 m, bieżni okólnej 400-metrowej i bieżni prostej 100-metrowej wraz z infrastrukturą (ogrodzenie, piłko chwyty, odwodnienie, oświetlenie terenu – płyty boiska i bieżni oraz pozostałego terenu), trybun na około 100 miejsc siedzących, zadaszonego stanowiska sędziowskiego, ławek dla zawodników i uczniów, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w skład którego wchodzą: boisko do koszykówki o polu gry 15×28 m, boisko do siatkówki o polu gry 9×18 m i boisko do tenisa ziemnego o polu gry 10,97×23,77 m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki plażowej.

I etap modernizacji Krytej Pływalni to koszt 29,1 mln zł.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców powiatu biłgorajskiego, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu. Biłgoraj to obszar rozwoju i koncentracji funkcji społeczno-gospodarczych powiatu. W skali wojewódzkiej miasto średnie tracące funkcję społeczno-gospodarczą. Rozbudowa pływalni wzmocni potencjał rozwojowy miasta, powiatu, regionu. Pozytywne oddziaływanie inwestycji ma charakter ponadlokalny. W 2022 roku została opracowana pełnozakresowa, pełnobranżowa i kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa uwzględniająca realizację inwestycji w podziale na 2 etapu. Nowa hala basenowa będzie mogła funkcjonować w czasie, realizacji II etapu (nieobjętego wnioskiem) polegającego na przebudowie istniejącej hali basenu z niecką 12x25m i pozostałym zapleczem. Docelowo z atrakcji basenu będzie mogło korzystać jednocześnie nawet 125 osób, czyli więcej o 92 niż obecnie. Obiekt będzie dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami: niepełnosprawnych, seniorów, rodzin z małymi dziećmi.

W rezultacie obu etapów powstanie obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3760 m2 z powierzchnią lustra wody ok. 623 m2. Pływalnia będzie pływalnią publiczną z możliwością pobierania opłat z wykorzystaniem ESOK.

26 października br., przekazano wykonawcy plac budowy pod modernizację Autodromu. Pierwszy etap to budowa wielofunkcyjnego toru wyścigowego wraz z jego niezbędną infrastrukturą. Podstawowym obiektem na terenie inwestycji będzie tor kartingowy przystosowany do zawodów międzynarodowych o licencji A, o szerokości od 8 do 14,5 m o długości 1201 m wraz z zapleczem toru kartingowego w postaci centrum kierowania wyścigów, budynku sanitarnego, trybun dla widzów z zapleczem sanitarnym, namiotu badań technicznych oraz pozostałą wymaganą infrastrukturą drogową, techniczną i towarzyszącą oraz ukształtowaniem terenu. Powstanie nowoczesny padok – czyli serce toru wyścigowego, miejsce gdzie zespoły budują swoje zaplecze na zawody.

Wybudowany zostanie nowoczesny budynek obsługujący cały Autodrom zarówno podczas zawodów, ale także poza nimi. Budynek ten wykorzystywany będzie także do organizowania konferencji, szkoleń ale też wystaw czy prezentacji najnowszych modeli samochodów Powstanie jedna z trybun. Docelowo w drugim etapie wybudowana zostanie druga trybuna. Pierwszy etap to także budowa ekranów akustycznych. W drugim etapie wykonany ma zostać gruntowny remont budynku w którym znajduje się WORD, a także wykonany zostanie plac ODTJ.

Koszt I etapu rewitalizacji Autodromu Biłgoraj to niespełna 31 mln zł z czego kwota około 15 mln zł to dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała kwota to wkład własny powiatu.