...
Loga Fundusze Europejskie

modernizacja kotłowni w DPS

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 9 listopada, 2010

loga

Podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu z RPO WL

W dniu 14.09.2010 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Biłgoraju a Zarządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Umowa nr: RPLU.08.04.00-06-015/09-00).

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją kotłowni  w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce

Beneficjent: Powiat Biłgorajski

Wartość projektu: 2 683 981,86

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013: 1 999 852,53

Data rozpoczęcia realizacji : 01.06.2011

Planowana data zakończenia realizacji : 20.11.2011

Projekt obejmuje przedsięwzięcia  modernizacyjne umożliwiające zmniejszenie negatywnego wpływu infrastruktury społecznej na środowisko naturalne oraz poprawę komfortu cieplnego budynków i obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury społecznej poprzez zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (instalacja solarna).

Przedmiotem wnioskowanego Projektu jest:

– modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją solarną go podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

– modernizacja kuchni i pralni z wymianą urządzeń na zasilane gazem i energią elektryczną,

– rozbiórka komina.

Projekt realizowany będzie w obiekcie głównym z oddziałem dziecięcym i żeńskim.

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty:

– liczba zmodernizowanych obiektów DPS/placówek opiekuńczo-wychowawczych (szt.) – 3,

– powierzchnia zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej (m2) – 2 087,9.

– liczba zakupionego wyposażenia dla DPS/placówki opiekuńczo – wychowawczej (szt.) – 47.

Wszystkie rozwiązania wybrane dla realizacji celów Projektu rozwiązują problemy z brakiem komfortu cieplnego, z jakim boryka się DPS w Teodorówce. Wszystkie też przyczynią się do poprawy jakości oraz dostępności usług świadczonych przez tę jednostkę.

Opr. B. Nowacka