...
Loga Fundusze Europejskie

zainwestuj

Kategoria: Uncategorized Opublikowano: 1 lutego, 2010

2

3

 

 

 

„Zainwestuj w swoją wiedzę”.

W ramach Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju realizowany będzie projekt edukacyjny pt.  „Zainwestuj w swoją wiedzę”. Czas trwania projektu 01.02.2010 do 31.07.2011.

W ramach Projektu dla uczniów ZSZiO prowadzone będą następujące zajęcia:

  • zajęcia stumulująco – wyrównawcze z matematyki „Matematyka inaczej”,
  • zajęcia wyrównawcze z języków obcych: języka angielskiego i języka rosyjskiego,
  • zajęcia psychoedukacyjne,
  • zajęcia dodatkowe z języka polskiego „Literatura wokół nas”,
  • zajęcia dla zaawansowanych z języków obcych: z języka angielskiego i języka rosyjskiego,
  • zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanik, technik odzieżowy,
  • zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych w zawodach: ślusarz i kucharz małej gastronomii,
  • warsztaty edukacyjno – sportowe.

Rekrutacja uczestników do projektu (wyłącznie uczniowie ZSZiO) odbywać się będzie w terminie od 01.02.2010 do 14.02.2010. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania rekrutacji oraz regulaminu projektu dostępne są na stronie internetowej www.zszio.lbl.pl w zakładce projekty unijne, oraz folderach reklamowych dostępnych w ZSZiO.

Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


do pobrania w formacie PDF: regulamin, formularz zgłoszeniowy