...
Loga Fundusze Europejskie

Nasze szkoły w gronie najlepszych w Polsce

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 15 stycznia, 2014

ranking perspektywy 2014m15 stycznia br. zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014. Ocenie poddano 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników. W rankingu prezentuje 500 najlepszych liceów i 300 techników w Polsce są nasze szkoły.

Jak wyjaśnia Jan Koman kierownik Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starosta Powiatowego w Biłgoraju ranking liceów i techników PERSPEKTYWY oparty jest na wynikach szkół na egzaminie maturalnym w zakresie przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także sukcesach uczniów w olimpiadach przedmiotowych. -W przypadku techników dochodzą do tego również wyniki egzaminu zawodowego– dodaje Koman.

Warto nadmienić, że ocena szkół zajmuje się Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

jak podkreślają przedstawiciele Powiatu Biłgorajskiego bardzo ważną dziedziną pracy samorządu powiatowego jest edukacja. Dzięki prowadzonym przez Powiat Biłgorajski szkołom ponadgimnazjalnym młodzież Ziemi Biłgorajskiej ma zapewnioną kompetentną, kompleksową i stojącą na najwyższym poziomie edukację, zarówno w zakresie kształcenia ogólnego jak i zawodowego, w takich placówkach jak Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej. -Staramy się przyciągać do naszych szkół młodzież spoza Powiatu, by niwelować ujemne wpływy tzw. niżu demograficznego. Na oświatę przekazaliśmy w 2013 roku 42,5 mln zł. tj. 43% wydatków budżetu, a o wysokim poziomie kształcenia w naszych szkołach świadczą bardzo dobre – znacznie przekraczające średnią krajową – wyniki zegzaminów maturalnych i zawodowych– podkreśla Marian Tokarski.

Na 82. miejscu na ogólnopolskiej liście techników rankingu PERSPEKTYWY znalazło się Technikum w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (5. miejsce w Województwie Lubelskim), na 109. miejscu sklasyfikowane zostało przez kapitułę Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, a na 153 miejscu Technikum Leśne, prowadzące kształcenie w ramach Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Jeśli chodzi kryteria egzaminu zawodowego to technikum w RCEZ zajęło 12. miejsce w kraju i 2. naszym Województwie, na 110 miejscu sklasyfikowane zostało Technikum Budowlane.

Jeśli chodzi o Licea Ogólnokształcące, to LO im. ONZ w Biłgoraju awansowało o 71 pozycji, zajmując w rankingu 286. miejsce. Na 327. pozycji uplasowało się LO w Turobinie wchodzące w skład Zespołu szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Turobinie.