...
Loga Fundusze Europejskie

Sprzęt dla szkół został przekazany. To inwestycja rzędu 840 tys. zł

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 14 stycznia, 2014

przekazanie sprzetum14 stycznia br. w ZSBiO w Biłgoraju odbyło się przekazanie zakupionego w ramach projektu „Staże u pracodawców – szansą na start zawodowy dla Młodzieży Powiatu Biłgorajskiego” sprzętu. Jak podkreślał Starosta, realizacja projektu otwiera przed młodzieżą nowe możliwości.

W spotkaniu, które odbyło się w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących udział wzięli przedstawiciele Zarządu Powiatu Biłgorajskiego, dyrektorzy szkół zawodowych podległych Starostwu Powiatowemu oraz koordynatorzy projektu. -Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie, dziś przy okazji przekazania sprzętu chcemy także porozmawiać o przyszłości naszego kształcenia zawodowego, owocach realizowanego projektu oraz planach rekrutacji uczniów na rok szkolny 2014/2015 – mówił Marian Tokarski.

Starosta przypomniał także, że na zakup sprzętu w ramach projektu „Staże u pracodawców – szansą na start zawodowy dla Młodzieży Powiatu Biłgorajskiego” wydatkowano blisko 840 tys. zł. -Dla Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących zakupiono sprzęt na kwotę niespełna 170 tys. zł, dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących za ponad 213 tys. zł i dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej za ponad 456 tys. zł. Realizacja projektu otwiera przed młodzieżą nowe możliwości, nie tylko zdobycia staży ale nauki na profesjonalnym sprzęcie w kompleksowo wyposażonych klasopracowniach – podkreślał Przewodniczący Zarządu Powiatu.

sprzet dla szkolmCała wartość projektu to blisko 3 mln zł, środki te pozyskane zostały przez Powiat Biłgorajski z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pieniądze przeznaczone zostaną na trwałą wyższą jakość kształcenia zawodowego, ukierunkowanego na dostosowanie oferty do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe blisko 500 uczniów i ok. 170 uczennic poprzez staże zawodowe i doposażenie szkół. Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt będzie stanowił wyposażenie pracowni w poszczególnych szkołach, służąc kolejnym uczniom. -Dzięki zakupionemu sprzętowi, nasi uczniowie mogą kształcić się i pracować na profesjonalnym sprzęcie używanym przez firmy m. in. z branży budowlanej, możemy także poszerzyć nasza ofertę kształcenia o staże u konkretnych pracodawców, gdzie młodzież nabywa umiejętności praktycznych w przyszłych zawodach – zaznaczył dyrektor ZSBiO Stanisław Sitarz.

O stażach u pracodawców oraz współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi mówili dyrektorzy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Podkreślali, że dzięki poszerzeniu oferty lokalni przedsiębiorcy zmienili nastawienie do praktyk uczniowskich, a biorąc pod uwagę stojące na wysokim poziomie kształcenie zawodowe w Powiecie Biłgorajskim, często, na podstawie umów zatrudniają uczniów do pracy w okresie wakacji, ferii czy dni wolnych od nauki.

Spotkanie było także okazją do podsumowania podjętych do chwili obecnej działań w ramach projektu. Harmonogram zrealizowanych zadań przedstawił Sławomir Sitarz, koordynator projektu. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 roku, pierwsi uczniowie już korzystają ze staży.

Dyskutowano także nad zagospodarowaniem środków w ramach oszczędności poprzetargowych oraz rekrutacji na rok szkolny 2014/2015. Na zakończenie Starosta Biłgorajski podziękował wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu, za podjęty trud, pracę i osobiste zaangażowanie.