...
Loga Fundusze Europejskie

Noworoczne spotkanie Forum Organizacji Pozarządowych

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 8 lutego, 2014

forum organizacji spotkanie noworocznemGłównym celem powołania Forum jest integracja sektora organizacji pozarządowych, wolontariuszy, osób aktywnych społecznie poprzez współpracę na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. -Chcemy przekazywać istotne dla członków organizacji pozarządowych informacje oraz pośredniczyć w wymianie informacji pomiędzy nimi, a także reprezentować ich w kontaktach z administracją rządową i samorządową przyznała Katarzyna Linert, przewodnicząca Forum. Członkowie Forum chcą także podnoszenia jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe oraz edukować społeczeństwo w zakresie znaczenia działalności trzeciego sektora.

W Nadrzeczu, 8 lutego br. odbyło się noworoczne spotkanie organizacji pozarządowych tworzących Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Biłgorajskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Marian Tokarski Starosta Biłgorajski, Janusz Rosłan Burmistrz Biłgoraja i Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj.

-Bardzo serdecznie dziękuję, za zaproszenie na noworoczne spotkanie organizacji pozarządowych tworzących Biłgorajskie Forum. Bardzo się cieszę, że mogę tu dziś z państwem być, wspólnie się spotkać i dyskutować na tematy, które bliskie są nam wszystkim. Jako władze samorządowe doceniamy państwa działalność, stąd m. in. program współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego jednym z głównych celów jest poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu oraz zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych przez umożliwienie organizacjom pozarządowym realizację ich celów statutowych – mówił Starosta Biłgorajski.

Swymi doświadczeniami w działalności trzeciego sektora dzieli się także Burmistrz Biłgoraja i Wójt Gminy Biłgoraj. -Z działalnością organizacji pozarządowych spotkałem się ponad 20 lat temu, sam tworzyłem Stowarzyszenie, które funkcjonuje do dziś, cieszę się, że Forum udało się skonsolidować i przekonać do współpracy organizacje działacze na terenie naszego Powiatu – podkreślał Janusz Rosłan. O organizacjach pozarządowych, działających na terenie Gminy Biłgoraj mówił Wiesław Różyński. Wójt przyznał, że kapitał ludzki drzemiący w naszych Stowarzyszeniach, to energia, którą musimy wykorzystać ku rozwojowi społeczeństwa Ziemi Biłgorajskiej.

-Dostrzeżenie państwa działania to także zainicjowana w tym rok przez Samorząd Powiatowy akcja ZOSTAW 1% PODATKU W NASZYM POWIECIE. Włączenie się do akcji nie wymaga wielkiego poświęcenie, wystarczy rozliczając się z Urzędem Skarbowym z dochodów za 2013 rok, 1% swojego podatku przekazać na Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Dla nas to niewielki gest, dla Organizacji bardzo wiele, to zrealizowane dla społeczności lokalnych projekty, imprezy i wydarzenia kulturalne, to pomoc ubogim i potrzebującym, to ciekawe przedsięwzięcia turystyczne i sportowe – zaznaczył Starosta, który przewodniczącej Forum, Katarzynie Linert ofiarował wieczne pióro z życzeniami, by podpisywała nim dokumenty służące rozwojowi sektora pozarządowego w Powiecie Biłgorajskim.