...
Loga Fundusze Europejskie

XXXIII sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 8 lutego, 2014

herb powiatu6 lutego 2014 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyła się XXXIII sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Uczestniczyli w niej członkowie Zarządu Powiatu w osobach Starosty Biłgorajskiego Mariana Tokarskiego, Wicestarosty Stanisława Schodzińskiego oraz członków Zarządu: Józefa Czarnego, Alfreda Sobótki i Jarosława Piskorskiego; radni rady Powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz zaproszeni goście, w tym komendanci Policji i Straży Pożarnej oraz dyrektorzy szkół.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak. Po stwierdzenie prawomocności obrad, przystąpiono do realizacji porządku obrad. Na początku przyjęto protokół z poprzedniej sesji i umożliwiono radnym zgłaszanie interpelacji.

W tym punkcie zgłosił się tylko radny Michał Furlepa, który za pośrednictwem Starosty zaapelował do Prezesa SM „ŁADA” o zdecydowane kroki w zakresie odśnieżania i bieżącego utrzymania chodników i parkingów przy blokach i zasobach Spółdzielni. Radni wysłuchali także „Raportu z realizacji Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego za okres od 01.01.2011 do 31.12.2012 r.” oraz sprawozdanie za rok 2013 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

Przewodniczący Mirosław Późniak przedstawił sprawozdania z rocznej działalności Rady Powiatu w Biłgoraju, a przewodniczący poszczególnych komisji stałych sprawozdania z ich pracy za rok poprzedni. Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2014 r. Rozpatrzono także skargę na działania Starosty Biłgorajskiego, która po przedstawieniu argumentacji merytorycznej została odrzucona. Radni przychyli się za to do skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju.

Po wyjaśnieniach Skarbnika Powiatu, Rada podjęła uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.