...
Loga Fundusze Europejskie

Organizacja wystawy stałej „Nad Tanwią i Ładą – dzieje Biłgoraja i okolic”

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: MKiDN Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Okres realizacji projektu: 04.06.2020 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu

39 086,00 zł

Wartość wkładu własnego

8 593,00 zł

Wartość dofinansowania

30 493,00 zł

Cel projektu: Celem organizacji stałej wystawy „Nad Tanwią i Ładą – dzieje Biłgoraja i okolic” było kompleksowe przedstawienie dziejów Biłgoraja i okolic na przestrzeni wieków. Został on osiągnięty poprzez realizację szeregu działań aranżacyjno – wystawienniczych.

Konceptem jest opowieść zaczynająca się w najdawniejszych czasach, prowadząca przez poszczególne epoki, w której zabytki uzupełnia tekstowa narracja. Problematyka podjęta na ekspozycji jest wielowątkowa. Obejmuje znaleziska z poszczególnych epok, powstawanie i lokację miast takich jak Goraj, Tarnogród czy Biłgoraj, podkreśla rolę znanych osobistości (Adam i Zbigniew Gorajscy, Jan Zamoyski, Iwan Kustra itd.), eksponuje też wydarzenia istotne dla losów regionu i kraju, takie jak chociażby Powstanie Styczniowe. Wystawa ukazuje specyfikę dawnego powiatu nadgranicznego oraz kresową wielokulturowość. Szczególny nacisk został położony na charakterystyczne dla regionu i kształtujące go przez długi czas rzemiosło – sitarstwo. Oprócz tradycji pokazane zostały XX-wieczny postęp w przemyśle i oświacie, budowa szpitala, elektryfikacja. Sporą część wystawy zajmuje, z uwagi na liczne walki w okolicach Biłgoraja, zwłaszcza podczas II wojny światowej, tematyka militarna.

Miejsce realizacji: Biłgoraj

Opis zadań, korzyści:

1. Realizacja zadania rozpoczęła się od przygotowania i umieszczenia na oficjalnej stronie muzeum i oficjalnym fanpejdżu na facebooku informacji o realizacji zadania dofinansowanego z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Następnie w terminie od 26 czerwca do 26 sierpnia opracowano scenariusz wystawy. Zbudowano przejrzystą koncepcję merytoryczną wystawy w oparciu o wybrane eksponaty. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie scenariusza stworzyły spójną narrację z trzech części wystawy, ukazujących dzieje Biłgoraja i okolic.

3. Również w terminie od 26 czerwca do 26 sierpnia przygotowano projekt aranżacji wystawy. Wyznaczono ścieżki zwiedzania, odpowiednio ustawiono istniejące na salach oświetlenie, rozlokowano gablot, ściany kartonowo-gipsowe, tablice PCV i fototapety.

4. Również w terminie od 26 czerwca do 26 sierpnia pracownicy merytoryczni Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju przygotowali warsztaty i prelekcje towarzyszące zadaniu.

5. Również w terminie od 26 czerwca do 26 sierpnia zostały napisane teksty które zostały umieszczone w przestrzeni wystawy na tablicach PCV; dokonano wyboru archiwalnych fotografii i map ze zbiorów MZB w Biłgoraju, które zostały umieszczone na tablicach PCV, fototapetach oraz w formie cyfrowej na telewizorach (na telewizorach tylko zdjęcia). Napisano i wydrukowano podpisy, które znalazły się w gablotach.

6. Również w terminie od 26 czerwca do 26 sierpnia przygotowano tłumaczenia wszystkich tekstów i podpisów na język angielski – łącznie 18 stron.

7. Następnie w terminie od 26 sierpnia do 16 września opracowano i wykonano projekty graficzne tablic PCV i fototapet obejmujące wykonanie niezbędnych grafik z wykorzystaniem przygotowanych tekstów, fotografii i map.

8. Następnie w terminie od 16 września do 30 września zakupiono materiały aranżacyjne wraz z dostawą (płyty kartonowo-gipsowe na budowę 4 ścian)

9. Również w terminie od 16 września do 30 września zbudowano ściany kartonowo-gipsowe.

10. Następnie w terminie 30 września do 30 października wykonano na zamówienie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju elementy aranżacyjne:

  • manekin gięty (1 sztuka) wraz z transportem
  • manekin wczesnośredniowiecznego woja w pełnym stroju i z uzbrojeniem (1 sztuka)
  • tablice PCV (64 m2)
  • druk fototapet (58 m2)

11. Również w terminie 30 września do 30 października został zakupiony sprzęt wystawienniczy wraz z dostawą (3 sztuki gablot o wymiarach: 190x80x80 cm, 2 sztuki gablot o wymiarach: 190x50x120 cm).

12. Następnie w terminie od 10 października do 11 listopada wykonano projekt graficzny i wydrukowano materiały promocyjne: plakaty (format B1, jednostronny, 40 sztuk) i zaproszenia na otwarcie wystawy (format A4, kolor, dwustronny, 250 sztuk).

13. Również w terminie od 10 października do 11 listopada rozesłano zaproszenia w formie tradycyjnej i elektronicznej.

14. Również w terminie od 10 października do 11 listopada rozwieszono plakaty w mieście Biłgoraju.

15. Również w terminie od 10 października do 11 listopada przygotowano i przekazano materiały promocyjne mediom partnerującym w zadaniu. Materiały objęły zdjęcia z przygotowań do wystawy, jak również opis ekspozycji.

16. Następnie w terminie od 11 listopada do 30 listopada, w ramach promocji zadania partnerzy medialni wykonali następujące działania:

  • Kronika Tygodnia, portal bilgorajska.pl, portal bilgoraj.com.pl zamieściły artykuły dotyczące zadania
  • Radio Lublin i Katolickie Radio Zamość, wyemitowały informację o zadaniu
  • Biłgorajska Telewizja Kablowa i TVP Lublin wyemitowały krótkie programy poświęcone zadaniu

17. Również w terminie od 11 listopada do 30 listopada przeniesiono eksponaty z magazynu na wystawę; zrealizowano montaż wystawy (w tym: rozmieszczono eksponaty wraz z podpisami w gablotach, stworzono inscenizacje w „boksach”, przytwierdzono do ścian tablice PCV, wydrukowano i naklejono tytuły dla poszczególnych gablot na pierwszej sali, wgrano zdjęcia na pendrivy, podłączono je do telewizorów, ustawiono i podłączono same telewizory, przygotowano i wydrukowano podpisy pod eksponaty, ustawiono gabloty i manekiny).

18. Również w terminie od 11 listopada do 30 listopada osadzono na stronie internetowej teksty informacyjne wraz z tłumaczeniami; wygenerowano, wydrukowano i naklejono kody QR na tablicach PCV.

19. Następnie w terminie 30 listopada zorganizowano i przeprowadzono otwarcie nowej wystawy stałej.

20. Następnie w terminie od 30 listopada do 31 grudnia przeprowadzono warsztaty i prelekcje.

21. Podsumowano i rozliczono zadania pod kątem księgowym.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Marek Majewski, Dorota Skakuj, Tomasz Bordzań.

Opracował: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju