...
Loga Fundusze Europejskie

Polsko – niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim – 22 Jahre: Alte und neue Wege nach Europa / 22 lata: Stare i nowe ścieżki do Europy

Kategoria: rok 2018 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 06.10.2018r. – 13.10.2018r.

Całkowita wartość projektu

16 815,97 zł

Wartość wkładu własnego

7 791,97 zł

Wartość dofinansowania

9 024,00 zł

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych, kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego szacunku oraz rozwijanie umiejętności językowych poprzez zbliżenie i integrację młodzieży z Polski i Niemiec. Ważne jest wzbogacanie programu doświadczeniami poprzednich projektów, przy wsparciu różnych podmiotów, instytucji oraz rodziców.

Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: W wymianie wzięło udział 48 uczniów, w tym 24 z I LO im. ONZ w Biłgoraju. Wymiana szkolna daje możliwość poznania rówieśników z drugiego kraju, ich sposobu życia, myślenia, uczenia się, spędzania wolnego czasu. Dla wielu uczniów jest okazją do zastosowania w praktyce języka obcego, który poznają w szkole, dla innych – praktyczną lekcją historii i geografii. Udział w wymianie podnosi motywację uczestników do nauki przedmiotu i jest inspiracją do rozwijania swoich umiejętności językowych. Realizacja projektu promuje pozytywny wizerunek szkoły, miasta, powiatu i kraju.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Koordynator: Grzegorz Bryła. Zespół wspierający: Maria Kanty, Robert Grabias, Dorota Marczak.

Opracował: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

{gallery}projekty/034/galeria{/gallery}