...
Loga Fundusze Europejskie

Poprawa dostępności komunikacyjnej ulic powiatowych: nr 2987L Bohaterów Monte Cassino, nr 2974L Długiej, nr 2984L Gen. Komorowskiego, nr 2996L Bolesława Prusa oraz nr 2965L Bankowej do dróg wojewódzkich nr 835 i nr 858 w Biłgoraju.

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 29.04.2016r. – 30.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

5 246 649,24

Wartość wkładu własnego

2 623 325,24

Wartość dofinansowania

2 623 324,00

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego miasta Biłgoraja.

Miejsce realizacji: miasto Biłgoraj.

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne o dług. 3280 mb wraz z chodnikami.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)