...
Loga Fundusze Europejskie

rok 2016

Jestem Europejczykiem

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+ w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016r. – 30.06.2018r.

Całkowita wartość projektu

160 248,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

160 248,00 zł

Polsko – niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim – Jubiläumsaustausch 1996 – 2016

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 06.10.2016r. – 15.10.2016r.

Całkowita wartość projektu

16 673,55 zł

Wartość wkładu własnego

9 683,55 zł

Wartość dofinansowania

6 990,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 L Księżpol – Harasiuki i nr 2935 L Gózd Lipiński – Potok Górny

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 14.09.2016r. – 15.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

1 807 307,12 zł

Wartość wkładu własnego

685 347,13 zł

Wartość dofinansowania

1 121 960,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2923L Biłgoraj – Smólsko

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 08.09.2016r. – 6.12.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 011 451,39 zł

Wartość wkładu własnego

603 435,42 zł

Wartość dofinansowania

1 408 015,98 zł

Kreatywni w Trójwymiarze

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. – 30.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

5 152,00 zł

Wartość wkładu własnego

2 152,00 zł

Wartość dofinansowania

3 000,00 zł

Powiat biłgorajski bez przemocy!

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Edycja 2016.

Okres realizacji projektu: 08.2016r. – 10.2016 r.

Całkowita wartość projektu

17 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 500,00 zł

Wartość dofinansowania

14 000,00 zł

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2962L i 2963L łączących trzy drogi wojewódzkie i trzy powiaty między sobą

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 20.06.2016r. – 30.09.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 948 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 474 250,00 zł

Wartość dofinansowania

1 474 250,00 zł

Poprawa dostępności komunikacyjnej ulic powiatowych: nr 2987L Bohaterów Monte Cassino, nr 2974L Długiej, nr 2984L Gen. Komorowskiego, nr 2996L Bolesława Prusa oraz nr 2965L Bankowej do dróg wojewódzkich nr 835 i nr 858 w Biłgoraju.

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 29.04.2016r. – 30.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

5 246 649,24

Wartość wkładu własnego

2 623 325,24

Wartość dofinansowania

2 623 324,00

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (II)

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

Okres realizacji projektu: 01.01 – 31.12.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 108 701,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 108 701,00 zł

Aktywność i praca II

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Całkowita wartość projektu

1 246 561,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

1 246 561,00 zł