...
Loga Fundusze Europejskie

Powierzanie pracy cudzoziemcom – zmiana miejsca spotkania

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 6 marca, 2014

herb bilgorajStarosta Biłgorajskipuplogo
i Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

zapraszają na spotkanie informacyjne pn.

„Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych”

W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Placówki Straży Granicznej,  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, którzy omówią następujące zagadnienia:

  • powierzanie pracy obywatelom Ukrainy, Armenii, Rosji, Białorusi, Republiki Mołdowy i Gruzji na podstawie zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy;
  • zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwoleń;
  • przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców;
  • problematyka zatrudniania cudzoziemców – w tym legalizacji pobytu, odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek;
  • odpowiedzialność podmiotu powierzającego cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu pracodawców, rolników, producentów owoców i warzyw oraz inne podmioty zainteresowane zatrudnianiem cudzoziemców.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20.03.2014r. w Kolegium Licencjackim UMCS w Biłgoraju (Aula A, I piętro), ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, godz.1000.