...
Loga Fundusze Europejskie

Powiat Biłgorajski stawia na cyberbezpieczeństwo!

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 16 maja, 2024

Mamy świetną wiadomość! Powiat Biłgorajski podpisał umowę o powierzenie grantu na kwotę 850 000,00 zł na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Celem projektu jest znaczące zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

Dzięki dofinansowaniu powiat będzie mógł zainwestować w kluczowe obszary cyberbezpieczeństwa, co przyczyni się do:
Wzmocnienia odporności na cyberataki ️
Zwiększenia ochrony danych
Poprawy zdolności reagowania na incydenty

Projekt obejmuje trzy główne zadania:

1. Wzmocnienie w obszarze organizacyjnym (m.in. usługi związane z zarządzaniem grantem) - 188 325,00 zł
2. Wzmocnienie w obszarze kompetencyjnym (szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa) - 40 700,00 zł
3. Wzmocnienie w obszarze technicznym (zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania) - 620 975,00 zł

Operacyjne zarządzanie projektem powierzono Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) oraz Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK (NASK-PIB).

To ważny krok w stronę cyfrowej ochrony naszego powiatu!