...
Loga Fundusze Europejskie

Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego

Kategoria: projekty Opublikowano: 16 maja, 2024

Powiat biłgorajski podpisał umowę o powierzenie grantu na kwotę 850 000,00 zł, na projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Operacyjne zarządzanie projektem powierzono Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji
– oraz Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK (NASK-PIB).

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Powiat biłgorajski dzięki dofinansowaniu będzie mógł zainwestować w kluczowe obszary cyberbezpieczeństwa, co przyczyni się do wzrostu ochrony danych i infrastruktury cyfrowej.

Projekt skupia się na trzech głównych obszarach:

Zadanie 1 – Wzmocnienie w obszarze organizacyjnym. Wartość – 188 325,00 zł. Obszar ten obejmuje m. in. usługi związane z zarządzaniem grantem.
Zadanie 2 – Wzmocnienie w obszarze kompetencyjnym. Wartość – 40 700,00 zł. W tym obszarze przewiduje się szkolenia dla pracowników z cybrbezpieczeństwa.
Zadanie 3 – Wzmocnienie w obszarze technicznym. Wartość – 620 975,00 zł. Obszar ten obejmuje zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania.