...
Loga Fundusze Europejskie

Powstanie styczniowe. Pamiętamy!

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 23 stycznia, 2022

Dziś w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, odbyły się uroczystości z okazji 159. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W uroczystościach uczestniczył m. in. Andrzej Szarlip starosta biłgorajski i Andrzej Łagożny członek Zarządu Powiatu. Przedstawiciele władz powiatowych złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym powstańcom styczniowym i uczestniczyli w Mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny oraz konferencji poświęconej zrywowi narodowemu z 1863 roku.

powstanie styczniowe uroczystosci 1
Powstanie styczniowe to polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

powstanie styczniowe uroczystosci 2
Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 tys. osób.