...
Loga Fundusze Europejskie

Programu wyrównywania różnic między regionami III Dostosowanie obiektu Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020r.

Całkowita wartość projektu

85 174,99 zł

Wartość wkładu własnego

55 363,74 zł

Wartość dofinansowania

29 811,25 zł

Cel projektu: Celem projektu jest możliwość wykorzystania obiektu edukacyjnego RCEZ w Biłgoraju – Internatu przez osoby niepełnosprawne.

Miejsce realizacji: RCEZ w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju to największa zawodowa szkoła ponadgimnazjalna w powiecie Biłgorajskim. Administruje 3 budynkami. Dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wymagają dwa z nich: Centrum Kształcenia Praktycznego i Internat.

Zakres dostosowania Internatu (budynek oddany do użytku w 1976r.) to:

  1. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku internatu, umożliwiającej dostęp na kondygnację parteru.
  2. Dostawa schodołazu elektrycznego, który umożliwia samodzielny dostęp osobom niepełnosprawnym na wyższe kondygnacje budynku internatu.
  3. Wydzielenie sanitariatu dla niepełnosprawnych na parterze.

Przystosowanie na parterze pokoju mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Pokój mieszkalny jednoosobowy z przynależną łazienką, wyposażoną w natrysk z uchylnym siedziskiem oraz pochwyty stałe i uchylne przy urządzeniach sanitarnych.