...
Loga Fundusze Europejskie

Programu wyrównywania różnic między regionami III Przełamywanie izolacji społecznej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce poprzez zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r

Całkowita wartość projektu

188 164,33 zł

Wartość wkładu własnego

98 164,33 zł

Wartość dofinansowania

90 000,00 zł

Cel projektu: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w związku z oddaleniem siedziby Domu od miasta Biłgoraj (ok. 6 km). Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce realizacji: DPS w Teodorówce.

Opis zadań, korzyści: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce usytuowany jest w powiecie biłgorajskim w odległości 6 km od miasta Biłgoraj, pomiędzy miejscowościami Wola Mała i Wolaniny. Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych jest zasadny przede wszystkim z uwagi na oddalenie Domu od miasta. Dom zamieszkuje obecnie 153 osób niepełnosprawnych intelektualne. Samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych umożliwi Domowi Pomocy Społecznej w Teodorówce skuteczniejsze działania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji mieszkańców.

Dom świadczy m. in. usługi określane mianem bytowych, tj. zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości, ciepło, oświetlenie, etc. Oprócz usług bytowych Dom świadczy również usługi społeczne, które wymagają dowożenia Mieszkańców Domu do miejsc oddalonych od siedziby Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.

Są to m. in. usługi:

•   opiekuńcze – polegające na niesieniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych (np. zakupy, wizyty u lekarzy specjalistów, pobieranie środków pieniężnych z banków), pomocy w utrzymywaniu kontaktu Mieszkańców z rodzinami;

•   kulturalne – polegające na zapewnieniu możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych poza terenem Domu, organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, stowarzyszenia i fundacje, społeczności lokalne;

•   edukacyjne – polegające na zapewnieniu możliwości realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży poprzez dowożenie Mieszkańców objętych obowiązkiem szkolnym na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum na zajęcia edukacyjne odbywające się w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.