...
Loga Fundusze Europejskie

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (I)

Kategoria: rok 2015 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PO WER

Okres realizacji projektu: 01.01 – 31.12.2015r.

Całkowita wartość projektu

2 081 994,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2081 994,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski

Opis zadań, korzyści: Formy kosztowe:

  • staże – 202 osoby,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 29 osób,
  • bon na zasiedlenie – 15 osób,
  • bon szkoleniowy – 10 osób,
  • szkolenie grupowe pn. „Kucharz z elementami kuchni regionalnej” – 10 osób.

Korzyści:

  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych na poziomie 17% grupy docelowej.
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 35% grupy docelowej.
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób bezrobotnych (poza długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi i o niskich kwalifikacjach) na poziomie 43% grupy docelowej.
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób o niskich kwalifikacjach na poziomie 36% grupy docelowej.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju (PUP)