...
Loga Fundusze Europejskie

Projekt: „AKTYWNOŚĆ I PRACA VI”

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu

9 628 246,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

9 628 246,00 zł

Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowej przez 138 (90K i 48M) osób bezrobotnych z terenu pow. biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z IPD, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwa zawodowe, staży, prac interwencyjnych, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gosp., szkoleń zaw. do 30.06.2021 r. spośród 306 osób, w tym min. 184 osób znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy oraz min. 5 osób odchodzących z rolnictwa.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski

Opis zadań, korzyści: FORMY BEZKOSZTOWE:

 • Indywidualny Plan Działania
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe

FORMY KOSZTOWE:

Staże zawodowe średnio 5 miesięcy– 112 osób
Prace interwencyjne – 29 osób
Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej – 39 osób
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 26 osób
Szkolenia zawodowe – 100 osób

Tematy szkoleń:

 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Uprawnienia elektroenergetyczne
 • Kasjer z kursem komputerowym ECDL
 • Kucharz z elementami przygotowywania posiłków typu fast food z egz. Czeladniczym
 • Operator żurawi przewoźnych i przenośnych
 • Cukiernik z egzaminem czeladniczym
 • Spawacz MAG
 • Operator koparko ładowarki wszystkie klasa III

Korzyści:

 • Liczba osób pracujących po zakończeniu realizacji projektu – min. 138 osób
 • Liczba osób, które uzyskaj/podniosą kwalifikacje – min. 98 osób
 • Liczba osób, które podejmą zatrudnienie na ZUS z ogólnej liczby grupy rolników – min. 2 osoby.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju (PUP)